Aisbergs

Jelgavas novada jaunieši 24.martā piedalījās sarunu vakarā ar nosaukumu Aisbergs, kurā tika apspriestas Digitālās prasmes un to nozīme mūsdienu pasaulē. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 70 jaunieši no Jelgavas novada, kuri uzklausīja runātāju Tomu Grīnbergu no Media parks.

Sarunu tēma bija ļoti aktuāla, jo Digitālās prasmes ir viena no svarīgākajām prasmēm mūsdienu sabiedrībā. Runātājs Toms Grīnbergs skaidroja, kas ir Digitālās prasmes un kāpēc tajās vajadzētu ieguldīt. Viņš uzsvēra, ka Digitālās prasmes ietver ne tikai spēju izmantot datorus un interneta resursus, bet arī spēju izmantot digitālos rīkus un tehnoloģijas, lai risinātu problēmas un sasniegtu mērķus.

Sarunu vakars “Aisbergs” ir viens no daudziem pasākumiem, ko Jelgavas novada pašvaldība jaunatnes nodaļa organizē. Šādi pasākumi palīdz jauniešiem iegūt jaunas prasmes un zināšanas, kas būs noderīgas viņu turpmākajā dzīvē un karjerā.