Projekti
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola iegādājas keramikas apdedzināšanas krāsni

Lai nodrošinātu Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas kvalitatīvu izglītību un konkurētspēju, uzlabotu nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi un estētiski domājošu, radošu personību attīstību Jelgavas novadā, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros iegādāta keramikas apdedzināšanas krāsns.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas administrācija pamatlīdzekļu iegādi plāno tā, lai pakāpeniski viss kvalitatīvai mācību programmu apgūšanai nepieciešamais aprīkojums būtu pieejams katrā skolas mācību punktā uz vietas. Izvērtējot visos mācību punktos nepieciešamo un piedaloties 2022. gada Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā "Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, skola izvirzīja uzdevumu keramikas apdedzināšanas krāsns iegādei Kalnciema mācību punktam.

Projekta realizācijas ietvaros iegādāta keramikas apdedzināšanas krāsns Kittec GmbH, CB 50 Plus. Tai ir keramikas plaukti un temperatūras kontrolieris, un krāsns ir viena no piemērotākajām ērtai lietošanai skolās.

Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Kalnciema Mācību punktam veikta Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” atbalstītā projekta Nr. 2022-1-VIZ-M04008 “Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai” ietvaros. Projekta kopējais finansējums 2187 EUR, mērķprogrammas finansējums 2000 EUR, kas ir 91,45 % no kopējā finansējuma, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 187 EUR, kas ir 8,55 % no kopējā projekta finansējuma.