Projekti
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem sadarbarbības partnerus no Somijas, Francijas un Slovēnijas

No š.g. 28. marta līdz 1. aprīlim Jelgavas novada Neklātienes vidusskola (NVSK) Erasmus+ programmas projekta «On the way to Self Directed Learning» (2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400) ietvaros uzņēma sadarbarbības partnerus no Somijas, Francijas un Slovēnijas, lai dalītos pieredzē par esošām tālmācībā izmantotajām mācību pieejām un stratēģijām, iepazīstinātu ar jaunu mācību metožu, rīku un materiālu aprobācijas procesu, kā arī īstenotu projekta ietvaros plānotos profesionālās pilnveides pasākumus.


Projektā šī bija pirmā klātienes tikšanās kuras norise sākotnēji bija plānota š.g. janvārī, taču augstās saslimstības dēļ ar Covid pārcelta uz vēlāku laiku, proti, marta beigām, aprīļa sākumu. Vizītes mērķis bija nodrošināt pieredzes apmaiņas iespējas un dalīšanos pieredzē neklātienes mācību organizēšanas jomā, kā arī uzsākt darbu pie plānotajiem rezultātiem.

Par dalību projektā stāsta skolas pārstāve Linda Vecums-Veco:
 

“Šis projekts mums tapa ar mērķi nodrošināt pieredzes apmaiņas iespējas tālmācības jomā, kā arī rast iespēju uzlabot mūsu mācību materiālus atbilstoši izglītojamo uztveres tipiem, uztveres īpatnībām un mācīšanās stiliem, lai tādā veidā mazinātu risku izglītojamiem pamest mācības. Pagājušo nedēļu, no 28.marta līdz 1.aprīlim, uzņemot viesus no Somijas, Francijas un Slovēnijas, realizējām pirmās klātienes aktivitātes, proti, skolotāju apmācības par informācijas uztveres tipiem, mācību stundas struktūras izveidi, apskatījām dažādas mācīšanās stratēģijas. Apmācības mums nodrošināja RTU Tālmācības studiju centra lektori, kuri dalījās zināšanās kā mācību materiālus izveidot daudzpusīgākus un saistošākus skolēniem, izmantojot IT rīkus kā piemēram virtuālās laboratorijas, audio un video apstrādi. Šādu interaktīvu mācību materiālu izveide veicinās skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes, uzlabos mācīšanās motivācijas un mazinās skolas pamešanas risku. Jelgavas novada Neklātienes vidusskola vienmēr ir bijusi atvērta jaunai pieredzei un seko līdzi novitātēm izglītībā.”
 

Pirmās sesijas laikā, proti, līdz nākošajai aktivitātei, kas plānota š.g. jūnijā Slovēnijā, projektā iesaistītajiem pedagogiem, balstoties uz RTU gūtajām zināšanām, jāsagatavo vismaz viena ar uzlabota/interaktīva pilot-nodarbība un jāprezentē partneriem. Visas projekta laikā gūtās zināšanas tiks apkopotas vadlīnijās.

Vairāk informāciju par projektu 

JELGAVAS NOVADA NEKLĀTIENES VIDUSSKOLA UZŅEM SADARBĪBAS PARTNERUS