Projekti
Jelgavas novadā noticis seminārs “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība”

7.jūnijā Jelgavas novadā norisinājās seminārs par deinstitucionalizācijas jautājumiem “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība”, kas tika organizēts EK programmas Eiropa pilsoņiem projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” ietvaros.

Semināra pirmajā daļā tika sniegta informācija par pieejamiem pakalpojumiem deinstitucionalizācijas mērķa grupām, kur biedrību “Vecāku  atbalsta  grupa “Saules Bērns””, “Rīgas pilsētas Rūpju bērns”, Resursu centrs Zelda un Latvijas Samariešu apvienības pārstāvji informēja par viņu piedāvātajiem pakalpojumu veidiem, piemēram, atelpas brīdis vecākiem, dienas centri, atbalsta centri, grupu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem, darba prasmju apgūšana specializētās darbnīcās u.c. 

Otrajā daļā tika organizētas darba grupas, lai aktualizētu pakalpojumus deinstitucionalizācijas mērķa grupām, kuri būtu nepieciešami un attīstāmi Jelgavas novadā.

Semināra prezentācijas:

attels