Projekti
Jelgavas novada pašvaldībā īstenos projektu viedas pašvaldības principu ieviešanai

2019. gada 25. jūnijā Eiropas Savienības programmas  ietvaros apstiprināti 23 jauni sadarbības tīklu projekti, kuros piedalīsies kopā 26 valstis un 203 projekta partneri. Ar Latvijas partneru līdzdalību kopā apstiprināti 6 projekti, vienā no projektiem iesaistīsies arī Jelgavas novada pašvaldība. Projekta pamatdoma – viedo pašvaldību izveide lauku reģionos, ne tikai pilsētās.

URBACT ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta pieredzes apmaiņas un mācību projektus ilgtspējīgai pašvaldību attīstībai ar iespēju izmēģināt dažādus risinājumus savās pašvaldībās, attīstot prasmes, pulcējot kopā vietējās ieinteresētās puses un veidojot starptautiskas partnerības.

Jāatzīmē, ka programmā ir divu pakāpju iesniegšanas sistēma, šobrīd projekti ir apstiprināti pirmajā fāzē, kas ir 6 mēnešu fāze, lai noteiktu galīgo partnerību un izstrādātu pilnīgu projekta priekšlikumu 2.fāzes pieteikuma formai. Ja projekts tiks apstiprināts arī 2. fāzē, tad sekos 24 mēnešu fāze tīkla aktivitāšu īstenošanai.

Jelgavas novada pašvaldība piedalīsies projekta “Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” (IoTXchange) īstenošanā. Projekta mērķis ir paātrināt Lietu Interneta ieviešanu kā instrumentu mazo un vidējo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai lauku apvidos un tādējādi palielināt ekonomikas konkurētspēju, veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Projekta galvenais partneris ir Fundao pašvaldība (Portugāle), projekta partneri: Nevers Agglomération (Francija), Ange pašvaldība (Zviedrija), SALEG: The State Development Corporation of the State of Saxony-Anhalt (Vācija), Abô Akademi (Somija), Dodoni pašvaldība (Grieķija), Kežmarok pašvaldība (Slovākija), Razlog pašvaldība (Bulgārija) un Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta pirmās fāzes kopējais budžets plānots EUR 132 677,19 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 6 800. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Pirmā fāze sāksies 2019.gada 2.septembrī un turpināsies līdz 2020.gada 2. martam.

Logo