Projekti
Urban projekta bilde

Apgūt citu valstu lauku pašvaldību pieredzi lauku ekonomikas dažādošanā un atrast jaunas iespējas atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus Jelgavas novadā, piesaistīt jaunus cilvēkus laukiem un uzņēmējdarbībai lauku teritorijās – tāds ir Jelgavas novada pašvaldības izaicinājums projektā AGRI – URBAN. Desmit Eiropas pašvaldību sadarbības līgums tika parakstīts 2016.gada 9.jūnijā Spānijas pašvaldībā Mollet del Valles.

AGRI-URBAN projekta mērķis ir izveidot mazo un vidējo pašvaldību Eiropas tīklu, lai veicinātu jaunu darbavietu radīšanu pašvaldības teritorijā, izmantojot sociālās un vides dimensijas attīstību inovatīvos saimniekošanas veidos.

“Mazie uzņēmumi lauku pašvaldībās nodrošina nozīmīgu darba vietu skaitu. Tādēļ viens no lielākajiem izaicinājumiem Jelgavas novada pašvaldībai būs rast risinājumu iepirkumu sistēmas ieviešanai, atbalstot vietējo uzņēmējdarbību. Tas nozīmē arī iedzīvotāju izglītošanu jautājumos par produktu izvēli ikdienā, jo, pērkot importa produktus, būtībā tiek veicināta Latvijas atkarība no citu valstu importētajām precēm. Pašmāju ražotāji pieprasījuma trūkuma dēļ samazina ražošanas apjomus” skaidro priekšsēdētājs Z. Caune.

Projekta AGRI – URBAN partneri no Spānijas pašvaldības Mollet del Valles, mācoties no Zviedrijas (Södertäje) pašvaldības pieredzes jau ir izveidojuši iepirkumu sistēmu, kas paredz pašvaldības iestādēs – pirmsskolas izglītības iestādēs un sociālās aprūpes centros – ēdināšanai izmantot vietējos produktus, tādējādi atbalstot vietējos ražotājus. Viens no būtiskiem kritērijiem iepirkumu konkursa specifikācijā ir attālums līdz produktu ražotājiem. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā kāds no produktiem nav pieejams vai netiek ražots, iespējamo ražotāju atrašanās rādiuss tiek paplašināts. Līdzās kvalitātes kritērijiem tiek iestrādāts plašs spektrs produktu un dārzeņu daudzveidībai, ēdienkartes uzturvērtībai u.c.

Vizītes laikā Spānijā tika iepazīts “Gallecs agroekoloģiskais projekts”, kur konsorcijā apvienoti mazie un vidējie ražotāji (t.sk. bioloģisko dārzeņu audzētāji un pārstrādātāji, bioloģisko miltu ražotāji, u.c.), ar lauksaimniecisko darbību saistīti mājražotāji, izveidots vietējo ražojumu veikaliņš. Šeit tuvējās apkārtnes mazturīgajiem iedzīvotājiem izveidoti sociālie dārziņi, katrs no tiem 200 m2 liels. Vēl teritorijā atrodas Barselonas lauksaimniecības universitātes izmēģinājumu lauciņi un dabas parks.

AGRI-URBAN ir viens no 21 projekta, kas tika izvēlēts URBACT III programmas konkursā. Projekts, kura vadošais partneris ir Baenas pilsēta Spānijā, divu gadu garumā risinās izaicinājumus, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības – pārtikas apgādes sistēmā, attīstot alternatīvu mijiedarbību starp pilsētu un lauku vidi un veicinot nodarbinātību.

AGRI-URBAN projektā iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija) kā projekta vadošais partneris, Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija) un Pyli (Grieķija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija), Mollet del Valles (Spānija).

Projekta ilgums: 24 mēneši (3.05.2016. – 3.05.2018.)

Kopējais budžets: 749,999.58 EUR, no tiem JNP daļa 50 000 EUR (URBACT finansējums 85% - 42 500 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 2 500 EUR, JNP līdzfinansējums 10% - 5 000 EUR).