Novada ziņas
Baneris

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) ir publicējis pašvaldību klimata profilus. Pašvaldību klimata profili ir klimatisko rādītāju informācija par katru Latvijas novadu un valstspilsētu, ar atsevišķu pašvaldību klimatiskajiem rādītājiem, balsoties uz meteoroloģisko novērojumu datiem un nākotnes klimatiskajiem modeļiem. 

Informācija par klimatiskajiem rādītājiem ir pieejama LVĢMC tīmekļvietnē. Kartē attēloti četru klimatisko indeksu riska klašu sadalījumi katrā Latvijas pašvaldībā (karstuma viļņu, aukstuma viļņu, sniega segas biezuma un stipru nokrišņu riska klases), izdalot katra riska ietekmi uz pašvaldību. Riska klašu aprēķinā izmantoti dati no klimatiskās references (1961.-1990. gads) un klimatiskās normas (1991.-2020. gads) perioda. Vidējās gaisa temperatūras un nokrišņu daudzuma aprēķinā izmantotas klimatiskās normas perioda dati.

JELGAVAS NOVADS:

2021. gadā vidējā gaisa temperatūra Jelgavas novadā bija +7,3 °C , šim gadam esot 0,1 °C siltākam par 1991.-2020. gada normu (+7,2 ºC).

Klimatiskās standarta normas periodā (1991.-2020. gads) Jelgavas novadā vissiltākais mēnesis ir jūlijs, tā vidējā gaisa temperatūra ir +18,1 ºC. Savukārt visaukstākais gada mēnesis ar vidējo gaisa temperatūru -2,6 ºC ir februāris.

Visā novērojumu periodā visaugstākā reģistrētā gaisa temperatūra Jelgavas novada novērojumu stacijā “Jelgava” ir +36 ºC (novērota 1994. gada 13. jūlijā). Savukārt viszemākā gaisa temperatūra (-34,9 ºC) meteoroloģisko novērojumu stacijā “Jelgava” reģistrēta 1985. gada 11. februārī, līdz ar to ekstremālo gaisa temperatūru amplitūda ir 70,9 ºC.

2021. gadā kopējais nokrišņu daudzums Jelgavas novadā bija 572,5 mm, šim gadam esot 11% sausākam par 1991.-2020. gada normu (644,9 mm).

Jelgavas novadā gada nokrišņu daudzums klimatiskās standarta normas periodā ir vidēji 644,9 mm. Mēnešu griezumā visvairāk nokrišņu ir jūlijā (82,6 mm), bet vismazāk – martā, kad kopējais nokrišņu daudzums sasniedz vidēji 33,1 mm.

Salīdzinot klimatisko standarta normu (1991.-2020. gads) ar klimatiskās references periodu (1961.-1990. gads), gada vidējā gaisa temperatūra Jelgavas novadā paaugstinājusies par 1,2 ºC, bet nokrišņu daudzums palielinājies par 26,6 mm.

Vairāk informācijas par Jelgavas novadu var atrast LVĢMC mājaslapā.