Projekti
Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji dodas pie partneriem uz Islandi un noslēdz darbu projektā “Manas izvēles brīvība”

Oktobra pēdējā nedēļā Nordplus projekta Nr. NPAD-2019/10060 “Freedom of my choice” dalībnieki, cilvēktiesību vēstnieki Kristaps, Inga un Ingus devās pie projekta sadarbības partneriem Islandē (As- ÁS styrktarfélag association), lai piedalītos noslēdzošajā projekta sanāksmē, šoreiz klātienē, un “iedzīvinātu” sevis pārstāvētās tiesības reālajā dzīvē

Projekta būtība ir veicināt personu ar intelektuālo invaliditāti personīgo izaugsmi un prasmju apguvi caur kopēju mācīšanos (peer-learning), kā arī jaunu iniciatīvu attīstība mērķgrupas iekļaušanai sabiedrībā un labās prakses un ideju apmaiņa starp pārstāvētām organizācijām. Līdzšinējā projekta gaitā katrs no vēstniekiem ir apguvis “tiesību” jēdziena nozīmi, prezentējis sevis pārstāvēto tiesību un spēj tās būtību paskaidrot citiem. No Jelgavas novada pašvaldības projektā iesaistījušies 4 vēstnieki: Kristaps ar tiesībām mācīties (right to learn), Ingus - būt radošam (right ot be creative), Armands – ar tiesībām strādāt (right to work), savukārt Inga pārstāvēja tēmu par tiesībām dzīvot patstāvīgi un būt iekļautai sabiedrībā (right to live independently and be included in the community). Ar vēstnieku uzņemtajiem video iespējams iepazīties šeit


Brauciena pirmās darba dienas rīta pusē dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņemošās iestādes darbu (tiesiskais regulējums, sniegtie pakalpojumi, īstenotās aktivitātes), kā arī centrālās ēkas darba organizāciju, telpām, to iekārtojumu. Pēcpusdiena tika veltīta, lai mērķgrupa iepazītu vidi nākamās dienas aktivitātēm.


Otrās dienas aktivitātes lielā mērā tika mērķētas uz projekta mērķgrupas prasmju attīstību un personu ar intelektuālo invaliditāti personīgo izaugsmi, liekot praktiski darboties reālajā vidē. Ar foto orientēšanās palīdzību notika mērķgrupas izvēlēto cilvēktiesību simulācija dzīvē un praktisko iemaņu pilnveidošana. Apspēlētās cilvēktiesības: tiesības uz vides pieejamību, tiesības būt laimīgam, tiesības dzīvot patstāvīgi un būt iekļautam sabiedrībā. Pēc foto orientēšanās mērķgrupa dalījās gūtajās atziņās un piedzīvotajā. Tās pašas dienas pēcpusdienā bija iespēja apmeklēt vēl citas partnerisntitūcijas filitāles/darba vietas. Pēc iestāžu apmeklējuma jāsecina, ka pakalpojumi tiek sniegti ļoti augstā līmenī un ir jūtams, ka tiek domāts par katra klienta (paši islandieši klientus sauc par darbiniekiem) īpašām vajadzībām, pielāgojot vidi un rodot nepieciešamo atbalstu individuālās attīstības nodrošināšanai.


Arī trešās dienas aktivitātes tika veltītas projekta mērķgrupas prasmju attīstībai un personīgai izaugsmei. Ar praktiskās aktivitātes "Hands on" palīdzību, ko šoreiz vadīja LV komanda, atkārtoti dzīvē tika simulētas izvēlētās cilvēktiesības  (tiesības būt radošam un tiesības strādāt un pelnīt naudu) un pēcāk pārrunātas un pārspriestas gūtās emocijas un katras cilvēk-tiesības nozīme viņu ikdienā. Aktivitātes laikā dalībnieki lēja ziepes, kā arī ar mentoru palīdzību izgatavoja sev atstarojošu piespraudīti Latvijas nacionālajās krāsās.
Par gūto pieredzi komandējuma laikā stāsta grupa dalībnieks, DSPC "Laipa" vadītāja Gita Aizpure:

Islandē pavadītās dienas bija ļoti labi izplānotas, darbs ritēja raiti, diskusiju laikā varēja apmainīties ar domām un salīdzināt problēmu redzējumu un risināšanu gan Islandē, gan Latvijā. Dienas centra visās telpās var manīt, ka tiek domāts, pielāgots un dažādos veidos atbalstīta klientiem vide un atmosfēra. Secinājumi, kas radās pēc brauciena ir pārdomu raisoši, jo darbā ar mērķa grupu nav robežu, ir jāsaprot un jājūt, ko viņi vēlas, jāiedvesmo, jāuzrunā, jābūt atvērtam un pieejamam. Projekta dalībnieki atzina, ka ir patīkami, ka arī viņu vēlmes vai idejas uzklausa, ieklausās un uztver viņus kā vienlīdzīgus sabiedrības locekļus, tā viņus motivējot aizvien vairāk iesaistīties lēmumu pieņemšanā un aktīvāk līdzdarboties sabiedrības procesos.


-----------------
“Manas izvēles brīvība” ir 2 gadīgs projekts, kura mērķis ir radīt “viegli lasīt” (E2R) un “viegli saprast” (E2U) mācību rīkus (īsi video, kur pašai mērķgrupai piedaloties, tiek aktualizēta viena konkrēta tiesība – piem,. tiesības mācīties) personām ar intelektuālo invaliditāti, lai palīdzētu mērķgrupai saprast savas tiesības un prastu tās izmantot ikdienā, veicinātu personīgo izaugsmi. Projektā iesaistītās personas ar invaliditāti, iesaistoties visos projekta īstenošanas etapos, rezultātā kļūs par pamat-tiesību vēstniekiem (vairāk informācijas par projektu skatīt šeit

Projekta "Manas izvēles brīvība" pārstāvji viesojas Islandē: