Projekti
Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursa ietvaros atbalstītie projekti

Tiek īstenoti 2022. gada Jelgavas novada pašvaldības sociālo un veselības veicināšanas projektu konkursa ietvaros atbalstītie projekti

Jau vairākus gadus Jelgavas novada Labklājības pārvalde organizē sociālo un veselības veicināšanas projektu konkursu, kura ietvaros atbalstu savu ideju īstenošanai labklājības jomā var saņemt biedrības un nodibinājumi.

2022. gada sociālo un veselības veicināšanas projektu konkursā ir piešķirts finansējums 7 projektiem par kopsummu 5875.00 EUR. Ir atbalstīti šādi projektu pieteikumi:

Nr. p.k. Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums, EUR
1. Biedrība "Daudzbērnu Ozoli"

“Jelgavas   novada daudzbērnu ģimeņu saiets 2022”

1000,-
2. Nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds” “Vasaras nometne Krāsaina vasara II bērniem ar īpašām vajadzībām no Jelgavas novada” 1000,-
3. Biedrības “DGK VILCE” “Brīvā laika aktivitāte Disku golfs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 1000,-
4. Senioru biedrība “Jelgavas novada seniori kustībā!” 1000,-
5. Biedrība “Iepazīsti laukus” “Nūjošanas pārgājieni kustībai un veselībai” 875,-
6. Biedrība “Iepazīsti laukus” “Tīklu vingrošanas ķermeņa un prāta veselībai” 600,-
7.

Biedrības ''Latvijas Politiski represēto apvienība'' struktūrvienība Jelgavas Politiski represēto apvienība

“Politiski represēto personu atbalstam” 400,-