Projekti
Jelgavas novada skolās norisinājās Tehniskās jaunrades dienas

No š.g. 3. līdz 10. martam projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Jelgavas novada skolās norisinājās Tehniskās jaunrades dienas, kuru laikā, izmantojot pasaulē populāro "hands-on" pieeju, izglītojamie centās izprast dažādu lietu darbības pamatprincipus.

Izdzirdot tādus nosaukumus kā „Spīdīgais mošķis”, „Burbuļbumba” vai „Flaberis”, sākumā varētu šķist, ka runa ir par supervaroņiem vai spiegiem kādā no jaunākajiem Holivudas veikumiem, tomēr „nē”, tie ir tikai daži no nosaukumiem izziņas bagātām nodarbībām, kuras Tehniskās jaunrades dienu ietvaros norisinājās Jelgavas novada skolās. Nodarbību laikā izglītojamie ar dažādiem mācību sasniegumiem, praktiski iesaistoties un aktīvi līdzdarbojoties gan individuāli, gan grupās, pilnveidoja savas zināšanas jomās, kurās viņiem skolā ir visvājākie sasniegumi.

Par pasākuma norisi skolā stāsta Vircavas vidusskolas direktore Eva Fišere:
„1.klašu izglītojamie uzzināja par kinētisko un potenciālo enerģiju, vielu sajaukšanās procesu, izgatavojot elastīgu, atlecošu bumbiņu, 2.-4.klašu izglītojamie izgatavoja unikāla dizaina kaleidoskopu, izprotot tā uzbūves un darbības principus, 5.-6.klašu izglītojamie individuālu un komandu sacensību rezultātā izgatavoja vēja ģeneratora spārnus un izmēģināja tos īsta vēja apstākļos, savukārt 7.-8.klašu izglītojamie guva priekšstatu par bāziskiem un skābiem produktiem, krāsu hromatogrāfiju, p/h līmeni un krāsu sprādzienu. Darba organizācija bija pārdomāta un mērķtiecīga. Tika nodrošinātas sadarbības iespējas, kvalitatīvi un daudzveidīgi materiāli un ātra vides pielāgošana drošam, visiem ērti pieejamam pētnieciskajam procesam. Nodarbību vadītāju skaidrojumi bija precīzi, laba prasme disciplinēt un iesaistīt visus, un panākt kvalitatīvu rezultātu.”

Pasākuma norisi skolās izglītojamie un pedagogi novērtēja pozitīvi, uzsverot netradicionālās pieejas zinātnei un komandas gara veicināšanas nozīmi. Kopumā Jelgavas novada skolās (Šķibes pamatskolā, Līvbērzes pamatskolā, Kalnciema pagasta vidusskolā, Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā un Vircavas vidusskolā) tika novadīta 21 tehnisko prasmju darbnīca, ar kuru palīdzību tika veicināta interese par zinātni un padziļinātas un nostiprinātas zināšanas ķīmijas, fizikas, mehānikas u.c. jomās.

ESF logo