Projekti
Jelgavas novadā taps ģeoloģiskā tūrisma maršruts

Jelgavas novada pašvaldība guvusi apstiprinājumu Vides aizsardzības fonda finansētam projektam ar mērķi izstrādāt ģeoloģiskā tūrisma maršrutu Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novados. Vadošais projekta partneris – Jelgavas novada pašvaldība.

Projekts - “Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei” tiks īstenots “Multisektorālo projektu” aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana, godinot Latvijas pastāvēšanas simtgadi”, lai atklātu Zemgales novadu teritorijās esošās unikālās dabas vērtības un informētu par tām sabiedrību.

Jelgavas novads un tam piegulošie novadi veido Latvijā unikālo Zemgalei raksturīgo ainavu, kur plašo Zemgales līdzenumu caurvij Lielupe un tās pietekas, kur zemi upju krasti mijas ar augstām un stāvām kraujām. Šeit upju krastos, mežos un līdzenumos slēpjas neiedomājamas dabas bagātības – gan derīgie izrakteņi, gan iepriekšējo tūkstošgadu atstātie dabas veidojumi, gan floras, gan faunas bagātības. Tādēļ katram no partneriem ir uzdevums izpētīt šīs dabas bagātības un stāstīt par tām gan skolēniem, gan citiem interesentiem, tādējādi uzsverot, ka Latvija, lai arī maza valsts, bet ir bagāta savā dažādībā.

Projekta laikā speciālisti pētīs Jelgavas, Rundāles un Tērvetes novadu teritorijā esošās dabas vērtības, resursu vēsturi un pamatinformāciju, lai pēcāk izveidotu un uzstādītu informatīvus stendus, publicētu informatīvus bukletus par šīm unikālajām dabas vērtībām un izveidotu izzinošus tūrisma maršrutus iedzīvotājiem un tūristiem.

Jelgavas novadā apkopos informāciju par Litorīnas jūras mantojumu – kāpām un Krāču kalniem Valgundes pagasta ziemeļos; purvu resursiem Valgundes, Kalnciema un Līvbērzes pagastos; dolomīta iegulām Valgundes pagastā; māla iegulām Kalnciema pagastā, Valgundes mežiem un Latvijas neatkarības cīņu matojumu Valgundes pagastā.

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi tiks izstrādāts un īstenots atraktīvs vides izziņas takas plāns. Taka tiks veidota pie EKO skolas - Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas.

“Projekts “Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu”, paredzot finansējumu 45620 EUR apmērā, no kuriem attiecīgi: Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi 39689,40 EUR; Jelgavas novada pašvaldība līdzekļi 3636,10 EUR; Rundāles novada pašvaldība līdzekļi - 2184 EUR; Tērvetes novada pašvaldības līdzekļi - 110,50 EUR).

Aero foto no SIA "LAFLORA" arhīva.

“Projekts “Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu”