Projekti
Grupas bilde

Lai veicinātu nodarbinātību Jelgavas novadā, kā arī vietējo pārtikas produktu ražošanu, noietu un patēriņu, Jelgavas novada pašvaldība iesaistījusies URBACT programmas projektā “AGRI - URBAN”.

Šis ir viens no 21 projektiem, kas apstiprināts URBACT III programmas ietvaros. Projekts, kura vadošais partneris ir Baenas pilsēta Spānijā, divu gadu garumā, mācoties no partneru pieredzes, plānos aktivitātes, kas saistās ar inovācijām un jauniem biznesa modeļiem lauksaimniecības – pārtikas apgādes sistēmā, attīstot alternatīvu mijiedarbību starp pilsētu un lauku vidi. AGRI-URBAN iesaistījās sekojošas pašvaldības: Baena (Spānija), Fundão (Portugāle), Marchin (Beļģija), Cesena (Itālija), Södertäje (Zviedrija), Pyli (Grieķija), Petrinja (Horvātija), Abergavenny (Lielbritānija), Mollet del Valles (Spānija) un Jelgavas novada pašvaldība (Latvija).

Noslēdzot projekta sagatavošanas etapu, februāra beigās (no 22. līdz 24.februārim) projekta partneri pulcējās Itālijas pilsētā Cesenā, lai veidotu partnerības jeb klasterus projekta ietvaros un turpinājumā mācītos un dalītos pieredzē ar partneriem, kuriem ir līdzīgi izaicinājumi un mērķi.

Plānots, ka projekta otrajā etapā, kas sāksies 1.jūnijā, tiks risināti jautājumi, kas saistās ar vietējo pārtikas politiku, tajā skaitā ēdināšanu vietējās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs, piedāvājot vietējo ražotāju produktus (public plate), lauku tūrisms, pārtikas apgādes tīkli, t.sk., interneta platformas, vietējie tirdziņi, produktu piedāvājums lauku sētās, uzņēmējdarbība un pārtikas inkubatoru attīstība, informatīvās kampaņas un gastronomiskais tūrisms, jaunu darbavietu radīšana, zinātnes iesaiste jaunu produktu ražošanā u.c.

Logo