Projekti
Jelgavas novads piedalās praktisku rīku izstrādē starpsektoru sadarbības veicināšanai

Lai veicinātu dažādu sektoru iesaisti nozīmīgu jautājumu risināšanā, INTERREG Baltijas jūras reģiona projekta “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region/ Healthy Boost” ievaros izstrādāts un testēts starpsektoru sadarbības modelis. Lai gan modelis primāri pielāgots projekta aktivitātēm veselības un labklājības jomā, tas ir universāls un izmantojams jebkurā citā sektorā vai nozarē. 

Modelis ir pieejams gan pdf formātā, gan kā tiešsaistes rīks vairākās valodās, tajā skaitā latviešu: model.nstrim.eu/lv. Modeļa uzmanības centrā ir sadarbības process, nevis pati projekta īstenošana, un to var izmantot dažāda veida partneri, piemēram, valsts organizācijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, mazie un vidējie uzņēmumi u.c., kā arī dažāda līmeņa darbinieki – vadītāji, projektu vadītāji, palīgi, darbinieki u.c.

Modelī ir aprakstītas piecas starpnozaru sadarbības jomas: (1) riska identificēšana, (2) vadība, (3) komunikācija, (4) koordinēšana un (5) motivācija, savukārt katra joma ir aprakstīta, izmantojot četrus starpnozaru sadarbības posmus: (1) kartēšana, (2) plānošana, (3) īstenošana un (4) izvērtēšana. Lai novērtētu esošo starpsektoru sadarbību pašvaldībā, pirms iepazīšanās ar modeli iespējams izmantot un izpildīt sadarbības pašnovērtējuma matricu, kas arī pieejama tiešsaistes formātā ŠEIT.

Stipro un vājo pušu apzināšanās sadarbības jomā pašvaldībā var palīdzēt veicināt kapacitātes stiprināšanu starpsektoru sadarbībā, kas ir stratēģijas pamatā ilgtspējīgai pašvaldības attīstībai.

Līdztekus šiem diviem rīkiem ir izstrādāta apmācību programma pašvaldībām, kuras ievaros iespējams apgūt, kā izmantot izstrādāto modeli dažādās situācijās, balstoties uz projekta partneru piemēriem. Apmācības ir vērstas uz dalībnieku informēšanu par starpsektoru sadarbības konceptu un darbu ar augstākminēto modeli. Apmācību programma pieejama ŠEIT.

Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Pašvaldību aktivitātes veselības veicināšanai visām iedzīvotāju grupām Baltijas jūras reģionā, atbalstot starpnozaru sadarbību veselības un labklājības attīstībai pašvaldībās/ Healthy Boost” piedalījās 14 partneri, tajā skaitā no Latvijas – Jelgavas novada pašvaldība un Rīgas Stradiņa universitāte.

Kopējais projekta budžets: 2 534 507.85 EUR, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 52 920.00 EUR, no tās programmas finansējums 85% - 44982.00 EUR; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15% - 7938.00 EUR.

Projekta ieviešanas laiks: 01.01.2019.-31.12.2021.