Projekti
Bilde

Lai apkopotu valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldības, valsts sociālo aprūpes centru, bērnu ilgstošās aprūpes centra, sociālā dienesta, dienas centru, Bāriņtiesas, audžuģimeņu un citu ieinteresēto grupu viedokļus par deinstitucionalizācijas būtību, aktualitāti, iespējamiem risinājumiem, resursiem, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem, Jelgavas novada pašvaldība visas ieinteresētās grupas 1.decembrī aicināja uz diskusiju.

Diskusijā tika strādāts ar Open Space Technology metodi, kas ir uz dalībnieku aktīvu līdzdalību vērsts process un kas sekmīgi izmantots dažādu jautājumu risināšanā visā pasaulē. Tādējādi pasākuma noslēgumā diskusijas dalībnieki teica atzinīgus vārdus par pielietoto metodi un rezultātiem, jo tika izteikti daudzi vērtīgi un noderīgi priekšlikumi turpmākajam darbam Jelgavas novadā. Diskusiju arī atzinīgi novērtēja klātesošie Labklājības ministrijas pārstāvji, jo Jelgavas novads ir viens no pirmajiem, kur šāda diskusija tiek organizēta, turklāt iesaistot tik dažādas grupas un meklējot risinājumu sadarbībā, nevis katram atsevišķi.

Izvērtējot ierosinājumus, tika nolemts, ka nākamais pasākums tiks organizēts februārī kā informatīvs seminārs, iesaistot gan ministrijas, gan Zemgales plānošanas reģiona, kas realizē valstiska mēroga projektu deinstitucionalizācijas ieviešanai, pārstāvjus.

Diskusija notika EK Eiropa Pilsoņiem programmas projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” ietvaros, kuru Jelgavas novada pašvaldība īsteno sadarbībā ar Recklinghausen rajona pašvaldību Vācijā, Wodzislawski reģiona pašvaldību (Powiat Wodzislawski) Polijā, Sörmland apgabala pašvaldību (Sörmlands museum i Landstinget Sörmland) Zviedrijā.

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015. - 31.07.2017.

Erasmus logo