Projekti
Kā stāstīt stāstus laikmetīgajā mākslā? Praktiska darbošanās un pieredze

Marta nogalē notikušas mācības pedagogiem un kultūras darbiniekiem, ko piedāvāja Jelgavas novada īstenotā EEZ projekta “Kultūraugs” partneri no Fargefabrikken biedrības Norvēģijā.

Nodarbību ietvaros tika izmantotas dažādas metodes, tādas kā vizuālā domāšana un dialoga balstīta mākslas komunikācija, dažādi materiāli, krāsas un izteiksmes veidi, līnijas, formas, nozīmes un elementi. 

Iedvesmai tikai izmantoti septiņu Latvijas laikmetīgās mākslas pārstāvju, piemēram, Imanta Lancmaņa, Elitas Patmalnieces, darbi. Apmācību laikā tik arī organizētas praktiskās nodarbības ar Svētes pamatskolas skolēniem un Ozolnieku jauniešu centra jauniešiem. Dalībnieki ieguva prasmes un zināšanas par to, kā runāt un radoši darboties laikmetīgās mākslas jomā.

Apmācību sesijas bija balstītas uz lektores Ninas Molvenas pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, veidojot tā iekļaujošas, jēgpilnas, atraktīvas un dalībnieku estētiskās prasmes attīstošas.

Projekta “Kultūraugs”, Nr. EEZ/2022/2/18 mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā.

Projekta ieviešanas laiks: 2022.gada 1.oktobris – 2023.gada 30.jūnijs

Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus 130 189 EUR apmērā

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklāta konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.

 

Angļu valodā: 

In the end of March trainings for school teachers and culture workers took place in municipality offered by partners from association Fargefabrikken, Norway which is partner of Jelgava Local Municipality withing EEA grant project “Culture Plant”.

Different materials, colours and expressions, the shape of the line; means and elements.

We have shared methods and tested out activities inspired by artworks of

7 different contemporary artists from Latvia. The participants have been activated bodily and intellectually, building language and skills to talk and be creative with contemporary art.

Educational sessions based on experiences that are perceived as meaningful, inclusive, and attractive to develop aesthetic skills.

Practical workshops were organized in cooperation with pupils from Svēte Elementary school as well as youngsters from Ozolnieki Youth centre. 

The goal of the project “Culture Plant” is to improve access to professional contemporary art and culture for children and youngsters in Jelgava Local Municipality (JNP), to promote and increase their involvement in creation of new art and cultural products.

Implementation period: 01.10.2022.-30.06.2023.

The project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants in amount of 130 189 EUR

Project is implemented under project grant “Support for the Creation of Professional Art And Cultural Products for Children and Youth” of the European Economic Area Financial Mechanism Programme for 2014 – 2021 “Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation”

logo

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv