Sociālā joma
Kādu atbalstu var saņemt ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti jeb atkārtošana zināšanu māte

.Projekta “Atver sirdi Zemgalē” īstenošana sākās 2015.gada nogalē un kopš tā laika tas piedzīvojis daudz izmaiņu un transformējies. Tāpēc vēlos vēlreiz pievērt jūsu uzmanību un pastāstīt, kādu atbalstu deinstitucionalizācijas projekta ietvaros var saņemt ģimenes, kuras audzina bērnu ar invaliditāti.

Paskaidroju, ka sociālos pakalpojumus piešķir, veido un iepērk pašvaldību sociālie dienesti, bet no deinstitucionalizācijas projekta līdzekļiem pašvaldībām tiek kompensēti sniegto sociālo pakalpojumu izdevumi. Līdz ar to IESNIEGUMS par pakalpojuma piešķiršanu ir jāraksta savas deklarētas dzīvesvietas sociālajam dienestam.

 

SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS bērnam ar noteiktu īpašo kopšanu

Kas var sniegt aprūpes pakalpojumu?

 • Juridiska vai fiziska persona, ar kuru pašvaldība slēdz līgumu.
 • Vecākam ir tiesības izvēlēties pakalpojuma sniedzēju un norādīt to iesniegumā.
 • Pakalpojuma sniedzējs nevar būt bērna 1. pakāpes radinieks un vienā mājsaimniecībā dzīvojoša persona (mamma un tētis – nevar būt, Ome vai Opis, kuri dzīvo citā adresē – var būt aprūpes pakalpojuma sniedzējs).

Ko pakalpojums nodrošina?

 • aprūpēt un uzraudzīt bērnu viņa dzīves vietā
 • attīstīt viņa pašaprūpes spējas
 • saturīgi pavadīt brīvo laiku

Nosacījumi pakalpojuma saņemšanai:

 • Bērnam izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem).
 • Bērnam nav noteikti jābūt izvērtētam projekta ietvaros!
 • Bērniem līdz 4 gadu vecumam ieskaitot, iespējams pakalpojumu izmantot līdz 200 stundām mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumus, dienas aprūpes centru, tai skaitā ne vairāk kā 40 stundas mēnesī brīvā laika pavadīšanai.
 • Bērniem no 5 gadu vecumam līdz 17 gadiem ieskaitot, līdz 80 stundām mēnesī , ja vecāks strādā, mācās, apmeklē NVA pasākumus, dienas aprūpes centru, tai skaitā ne vairāk kā 40 stundas mēnesī brīvā laika pavadīšanai.
 • Ja vecāks nestrādā, nemācās, neapmeklē NVA vai DAC, tad ir iespēja saņemt aprūpes pakalpojumu līdz 40 stundām mēnesī brīvā laika pavadīšanai.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI bērnam ar invaliditāti, kam veikts individuālo vajadzību izvērtējums, un viņa ģimenei

Kas var sniegt pakalpojumus?

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā:

ārstniecības personu reģistrā , ārstniecības iestāžu reģistrā vai psihologu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji.

Vecāks iesniegumā var norādīt vēlamo speciālistu vai pakalpojuma sniedzēju un, ja tas būs atbilstoši reģistrēts kādā no reģistriem, tad pakalpojumu varēs saņemt pie šī speciālista vai pakalpojumu sniedzēja.

Kas un kādus pakalpojumus var saņemt?

Pakalpojumus, kas norādīti atbalsta plānā, piemēram, psihologa konsultācijas, mākslas vai deju kustību terapiju, fizioterapiju, RC Poga piedāvāto rehabilitāciju, dienas aprūpes centra pakalpojumu. Projekta ietvaros izvērtētie bērni saņem fizioterapeitu, ergoterapeitu, audiologopēdu, rehabilitologu, psihologu, psihiatru konsultācijas, dažāda veida terapijas – kanisterapiju, Voita terapiju, spēļu terapiju, smilšu terapiju, Montesori terapiju, ABA vai uzvedības terapiju, Marte Meo metodes pakalpojumu, silto smilšu terapijas nodarbības un citus pakalpojumus, kas iekļauti atbalsta plānos. Virknē jaunizveidoto dienas aprūpes centru pakalpojumu ir izveidotas, aprīkotas un pieejamas arī relaksācijas istabas un sensorās istabas. Vecāki vai audžuvecāki var saņemt psihologa pakalpojumus, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapiju, izglītojošās atbalsta grupas vecākiem un citus individuālajā atbalsta plānā iekļautos pakalpojumus.

Nosacījumi pakalpojumu saņemšanai:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte
 • Ir veikts individuālo vajadzību izvērtējums bērnam un sastādīts atbalsta plāns!
 • Bērns var saņemt atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus līdz 100 reizēm
 • Bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes – atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus līdz 40 reizēm par katru izvērtēto bērnu ar invaliditāti

ATELPAS BRĪŽA PAKALPOJUMS bērnam ar noteiktu īpašo kopšanu

Kas sniedz pakalpojumu?

Sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēti Atelpas brīža pakalpojuma sniedzēji

Ko piedāvā pakalpojums?

 • pieskatīt un aprūpēt bērnu pakalpojuma sniegšanas vietā
 • ēdināšanu 4 x dienā
 • pastaigas svaigā gaisā
 • mācīt pašaprūpi
 • saturīgi pavadīt brīvo laiku
 • speciālistu konsultācijas

Nosacījumi pakalpojuma saņemšanai:

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem)
 • Bērnam nav noteikti jābūt izvērtētam projekta ietvaros!
 • Iespējams izmantot līdz 30 diennaktīm gadā

Kas vecākiem ir jāizdara, lai saņemtu pakalpojumu?

Jāiesniedz RAKSTISKS IESNIEGUMS deklarētās dzīvesvietas sociālajā