Novada ziņas
Kalnciema iedzīvotāji aicināti piedalīties biomonitoringā

SIA “EcoLead” aicina ikvienu Kalnciema iedzīvotāju pieteikties līdzdalībai biomonitoringā. Tā ietvaros dalībniekiem sadarbībā ar E. Gulbja laboratoriju zemāk minētajos datumos un laikos būs iespēja nodot asins paraugu svina satura noteikšanai. Papildus ir iespēja noteikt arī D vitamīna saturu asinīs. Dalība biomonitoringā ir brīvprātīga, anonīma un bez maksas. Pirms asins parauga nodošanas dalībniekam būs jāaizpilda anketa, ko pēc tam iesniedz pie analīžu nodošanas.

SIA “EcoLead” A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr. ZE20IA0001 paredz nosacījumu, kaitīgā piesārņojuma faktora (svina) iespējamās ietekmes uz cilvēka veselību noskaidrošanai, īstenot biomonitoringa programmu Kalnciema iedzīvotājiem.

Veselības inspekcija ir saskaņojusi biomonitoringa programmu. Ar programmu var iepazīties tīmekļa vietnē www.environment.lv. Tā tiks īstenota sadarbībā ar E. Gulbja Laboratoriju, kas nodrošinās asins paraugu ņemšanu un testēšanu.

Asins paraugu ņemšana plānota laika posmā no 2. līdz 4. martam Kalnciema kultūras namā, Jelgavas ielā 15, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, LV-3016:

2. martā no 09:00-13:00;  3. martā no 13:00-17:00;  4. martā no 12:00-16:00.

Dalībniekiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Ja dalībnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad jāierodas kopā ar vienu no vecākiem vai pilnvaroto pārstāvi, arī ņemot līdzi personu apliecinošus dokumentus.

Pieteikties dalībai biomonitoringā var, atnākot augstāk norādītajos laikos uz norādīto adresi un aizpildot Anketu, kas būs pieejama arī uz vietas. Ja neviens no norādītajiem datumiem un laikiem Jums neder, lūdzam sazināties pa zemāk norādīto tālruni un vienoties par citu apmeklējuma laiku un/vai vietu.

Papildus informāciju par biomonitoringu un tā norisi var iegūt zvanot pa tālruni +371 22436550 vai rakstot uz da@lbr.lv.