Iedzīvotājiem Kalnciema pagasts
Foto

Jelgavas novada dome 29. maija sēdē lēma piešķirt finansējumu 8 782 EUR no programmas “Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem”, lai Kalnciema pagasta pārvaldes ēkas jumtam novērstu esošos bojājumus.

Pēc Kalnciema pagasta pārvaldes iniciatīvas 2024. gada 11. martā Kalnciema pagasta pārvaldes ēkai (Lielā ielā 11, Kalnciemā) uzņēmums SIA “Atzinums” sastādīja tehnisko atzinumu, konstatējot, ka ēkas savietotā jumta nesošās konstrukcijas ir apmierinošā stāvoklī un atbilst Būvniecības likuma 9. panta 1. punktā izvirzītajām prasībām, savukārt jumta seguma un lietus noteksistēmu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Ēkas norobežojošajām konstrukcijām - jumtam, ārsienām nav ierīkots siltumizolācijas slānis, kas atbilstu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

 “Jumta remonts Kalnciema pagasta pārvaldes ēkai ir ļoti nepieciešams. Tas ir kritiskā stāvoklī. Īpaši problemātika aktualizējas lietus laikā, kad caur jumta seguma spraugām ūdens bojā ēkas griestus un sienas. Telpās veidojas pelējums un tiek bojāts sienu un griestu apmetums. Kopā ar būvinženieriem tika izvērtēta  iespēja objektu virzīt siltināšanas  un energoefektivitātes projektam , tomēr kritiskais jumta seguma stāvoklis neļauj atlikt remontu. Domes atbalstītais lēmumprojekts ļaus remontdarbus uzsākt jau šogad un attiecīgi pēc tam meklēsim opcijas energoefektivitātes projektam,” skaidro Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāja Krista Ribakova.

Kalnciema pagasta pārvaldes ēka ekspluatācija tika nodota 1980. gadā. Vienkāršotā renovācija ēkai tika veikta 2009. gadā. Šobrīd pagasta pārvaldes ēka ir aizpildīta pilnībā. Tajā atrodas pašvaldības policijas inspektors, sociālie darbinieki, grāmatvede/kasiere, lietvede, pārvaldes vadītāja, nodokļu administratore, saimniecības daļas vadītājs, īpašuma pārvaldes speciāliste, bāriņtiesas locekle un darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālists.