Izglītība
Kalnciema vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

2021. gada vasarā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicināja Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes līdz 2021. gada 11. jūnijam pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta personu – skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos.

Kalnciema vidusskolas Skolēnu pašpārvalde nolēma pieņemt aicinājumu un pašpārvaldes pārstāvji – Amanda Bula, Gabriela Raģe, Marta Nikola Žunda, Samanta Demjanoviča un Mārcis Lasenbergs kopā ar pašpārvaldes koordinatori Astru Vidiņu 19. augustā  piedalījās Zemgales reģiona skolēnu apmācībās.

Dalībnieki apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas "Labbūtības ceļakarti" – labsajūtas celšanas plānu.

10. septembrī Skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi savas skolas Labbūtības ceļa karti un iesniedza to vērtēšanai. Pēc 10. oktobra kļuva zināms, ka esam izturējuši konkurenci un iekļuvuši 150 skolu sarakstā, kuri saņems finansējumu un varēs īstenot šo projektu.

7. decembrī projekta ietvaros Kalnciema vidusskolas Skolēnu pašpārvalde rīkoja psihoemocionālās labsajūtas apmācības kopā ar centra “Skalbe” sertificētu treneri Santu Laimiņu. Dienas aktivitātes attīstīja jauniešos prasmi runāt par savām problēmām, kā arī rast risinājumu vēršoties pēc palīdzības pie speciālistiem. Tika paplašinātas zināšanas par mentālo, emocionālo un garīgo veselību un iespējām meklēt palīdzību, ja tas nepieciešams.

15. decembrī Kalnciema vidusskolas pašpārvalde sadarbībā ar SIA “BRAIN GAMES” Kalnciema vidusskolas teritorijā izvietoja āra spēles. Tika veikta spēļu lietošanas apmācība spēļu turnīra veidā vidusskolas skolēniem. Kopumā tika apgūtas astoņas dažādu veidu spēles. Vidusskolēni, kuri apguva spēļu lietošanu, varēs tās iemācīt lietot arī pārējiem audzēkņiem, tādējādi veicinot pozitīvāku attieksmi pret būšanu ārā, fizisku aktivitāti un veicinātu saliedētību un sadarbību grupās, personisko izaugsmi caur piedzīvojumu skolas kopienā.

Aktivitātes tiek īstenotas Projekta Nr. VP2021/4-11 "Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jelgavas novada pašvaldības Elejas vidusskolā, Kalnciema vidusskolā, Ozolnieku vidusskolā, Vilces pamatskolā" ietvaros laikā no 10.10.2021. līdz 31.12.2021.