Novada ziņas Projekti
Grupas bilde

No 13.-17.februārim Kalnciema vidusskolas skolēni un skolotājas pavadīja nedēļu Horvātijā, Našicē  Erasmus+ projekta ‘’Learn IT’’ (2020-1-NO01-KA229-076543_3). Projekta mērķis ir ieviest programmēšanu un skaitļošanu tradicionālajos skolas priekšmetos - sociālajās zinātnēs, matemātikā, svešvalodās, fiziskajā audzināšanā un dabaszinātnēs.

No 13.-17.februārim 6 Kalnciema vidusskolas skolēni: Laura Ita Jēgermane, Karīna Bogdanova, Megija Gabriela Rozenfelde, Pauls Oļševskis, Armīns Mercs, Rolands Gailis  un 3 skolotājas: Gunita Tolēna, Inga Feldmane un Laila Ļaksa pavadīja nedēļu Horvātijā, Našicē  Erasmus+ projekta ‘’Learn IT’’ (2020-1-NO01-KA229-076543_3). Projekta mērķis ir ieviest programmēšanu un skaitļošanu tradicionālajos skolas priekšmetos - sociālajās zinātnēs, matemātikā, svešvalodās, fiziskajā audzināšanā un dabaszinātnēs. Šajā nedēļā uzsvars tika likts uz dabaszinību mācību priekšmetiem: fiziku, ģeogrāfiju un matemātiku.

Šī nedēļa bija ļoti dinamiska un piepildīta. Nodarbības notika diezgan daudz un ilgi, taču to laikā tika iegūtas daudz jaunas un ļoti interesantas zināšanas. Projekta nedēļas laikā skolēni ieguva plašākas zināšanas par programmēšanu, apmeklēja  Elektrotehnikas un datorzinātņu fakultāti pilsētā Osijeka, piedalījās darbnīcās, kur mācījās modelēt un izprintēt modeli ar 3D printeri un CNC lāzerprinteri. Skolēni arī mācījās veidot savu mobilo aplikāciju un ieguva priekšstatu par Ultraskaņas sensoru mobilajā robotikā, apguva prasmes mācību procesā izmantot dažādas programmas, piemēram Python. Ļoti interesants bija pārgājiens dabas parkā Papuk un Geo infocentra apmeklējums, kur varējām noskatīties nelielu 5D kino filmiņu par zemes rašanos.

Bija iespēja pavadīt laiku kopā arī ārpus nodarbībām, kas palīdzēja atrast kopīgu valodu citu valstu skolēniem, uzzināt kaut ko jaunu par citu kultūrām, kā arī padalīties ar savu kultūru.

Skolēni atzīst, ka  nedēļas laikā jūtami uzlabojas svešvalodas prasmes, kā arī spēja adoptēties svešā vidē, apspriest dažādas jauniešu problēmas, saskatīt kopīgo un atšķirīgo.

Visi skolēni arī viennozīmīgi atzīst, ka tā ir laba pieredze un visi noteikti piedalīsies vēl projektos, ja viņiem būs tāda iespēja.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta kopējais finansējums 154 899,00 EUR, ko 100% apmērā finansē Eiropas Komisija. Kalnciema vidusskolas projekta īstenošanai pieejamais finansējums sastāda 31 470,00 EUR. Projekta koordinators – Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas izglītības projektu vadītājs Agris Dobrovoļskis (agris.dobrovolskis@jelgavasnovads.lv, +371 63048487), projekta kontaktpersona Kalnciema vidusskolā – pedagogs Gunita Tolēna (gunnite@inbox.lv).