Sociālā joma
Kampaņa "Cilvēks, nevis diagnoze" Zemgalē sākas ar kopīgu sadziedāšanos Kalnciemā

5. augustā, Kalnciemā pie daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” notika Labklājības ministrijas (LM) deinstitucionalizācijas (DI) projekta ietvaros rīkotās kampaņas "Cilvēks, nevis diagnoze" Zemgales plānošanas reģiona pasākums – zibakcija. Kampaņas kopējais mērķis – sabiedrības attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī DI norisi kopumā. Savukārt, reģionālo pasākumu mērķis – vietējo kopienu izpratnes sekmēšana, sociālās iekļaušanas veicināšana caur pozitīvas saskarsmes pieredzi.

Dalībnieki – Jelgavas novada pašvaldības, sociālās aprūpes iestāžu, vietējo mediju pārstāvji, centra atbalstītāji un DSPC “LAIPA” (izveidots DI projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros) klienti (cilvēki ar GRT) pasākumu atklāja ar kopīgu apli, uzticot cits citam savu šīs vasaras vai dzīves iedvesmojošāko faktu. Pēc tam uzrunas teica Guntis Kaldovskis, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts; Ilze Vītola, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece; Raimonds Žabovs, VSAC “Zemgale” filiāles "Ziedkalne" vadītājs, kā arī uzņēmējs Arnis Vējš – darba devējs vairākiem DSPC “LAIPA” klientiem un centra specializētās darbnīcas atbalstītājs. Savukārt pasākuma dalībniekus galvenais vienojošais elements bija sadziedāšanās grupas TirkizBand mūziķu vadībā, jo “mūzika ir mūsu kopīgā valoda” (grupas moto), kā arī košumkrūmu iestādīšana kā apliecinājums tālākai pārliecinošai centra izaugsmei.

Dienu iepriekš, 4. augustā, kampaņas "Cilvēks, nevis diagnoze" atklāšanas pasākumā Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa precīzi konstatēja: “Tiklīdz mēs vispārīgi runājam par iekļaujošu sabiedrību un iestājamies par mazāk aizsargāto grupu tiesībām, mēs esam atbalstoši. Taču, tiklīdz uzzinām, ka grupu dzīvoklis cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem tiks izveidots mums tuvumā, kļūstam par kaismīgiem protestētājiem. Un tad ir jautājums par mūsu kā sabiedrības gatavību pieņemt citādību.”

Par vietējo iedzīvotāju izpratnes un iecietības zemo līmeni brīžos, kad viņus tas skar personīgi, liecina arī pēdējo gadu notikumi vairākās Latvijas apdzīvotās vietās, kur vietējie iedzīvotāji aktīvi iestājās pret dienas aprūpes centru vai grupu dzīvokļu ierīkošanu pilsētas centrā un personu ar garīga rakstura traucējumu izmitināšanu kaimiņos.

Pasākums Kalnciemā un tajā teiktais izkristalizēja vairākas atziņas. Pirmkārt, DI projekta panākumus un veiksmi nosaka vairāki faktori, un kā svarīgākie no tiem – novada pašvaldības atsaucība, uzņēmība un ieguldījums, sociālās aprūpes institūciju (Kalnciema gadījumā – VSAC “Zemgale” filiāles "Ziedkalne”) un DI infrastruktūras iestādes sekmīga sadarbība. Otrkārt, vietējo uzņēmēju izpratne un atbalsts cilvēku ar GRT integrācijai darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā (starp citu, vislielākais paldies no DSPC “LAIPA’’ klientiem izskanēja tieši par iespēju strādāt). Treškārt, kā to apliecina arī zinātniski pētījumi, attieksmi pret cilvēkiem ar GRT maina pozitīva saskarsmes pieredze – DSPC “LAIPA” klienti, neraugoties uz kalnciemiešu sākotnējo pretestību, tagad ir Kalnciema sabiedrības pieņemti un gada laikā kļuvuši par īstiem ‘vietējiem iedzīvotājiem’. Ceturtkārt, ja grupu dzīvokļu iemītniekiem tiek sniegts vajadzīgais atbalsts, daži visai ātri spēj uzsākt patstāvīgu dzīvi – gada laikā to jau izdarījuši divi DSPC “LAIPA” klienti.

Kā atzina Ilze Vītola, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece, izaicinājumu ir daudz, lai dažādiem cilvēkiem ar GRT radītu efektīvu, piemērotu un ilgtspējīgu atbalsta sistēmu un piesaistītu tai nepieciešamo finansējumu. “Taču mums tas ir jāizdara, lai mēs visi justos labi, lai mums būtu laba sadzīvošana.”

Kampaņa aptvers visus pārējos Latvijas plānošanas reģionus (arī Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Rīgas) un tiks atspoguļota sociālajos tīklos, sniedzot sabiedrībai iespēju satikties ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, uzzināt daudzus reālus pieredzes stāstus, un, cerams, palīdzēs paskatīties ar citām acīm uz tiem cilvēkiem, kurus liela daļa no mums esam iepriekš izlikušies neredzam. Tāds arī ir šīs kampaņas mērķis – pa īstam un ar sirdi ieraudzīt līdzcilvēkus, viņu intereses, sapņus, ieceres un dzīves plānus, jo mēs visi esam viena sabiedrība, visi kopā esam MĒS.

Papildu informācija:
Guntis Kaldovskis,
LM Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākais eksperts
Guntis.Kaldovskis@lm.gov.lv
+371 29148662

* Deinstitucionalizācijas (DI) projekti ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI projektu mērķis ir novērst situāciju, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.

Kampaņas atbalstītāji: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas sabiedrisko mediju – Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas – vienotais ziņu portāls www.lsm.lv un Latvijas Televīzija.


KAMPAŅA "CILVĒKS, NEVIS DIAGNOZE" ZEMGALĒ SĀKAS AR KOPĪGU SADZIEDĀŠANOS KALNCIEMĀ