Projekti
Karjeras attīstības atbalsta pasākumā skolēni iepazīst maizes cepšanu

Šā gada 22. un 23. maijā Kalnciema pagasta vidusskolas 1.-4.klašu 52 skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās uz SIA "Caunītes", lai iepazītu maizes cepšanas procesu karjeras attīstības pasākumā "Maizes pasaule".

Skolēni devās izzinošā un ekskursijā uz SIA “Caunītes”. Tika apmeklēta maizes ceptuve un iepazīts maizes cepšanas process un veicamie darbi, lai iegūtu siltu, smaržīgu maizes kukulīti. Ekskursijā varēja uzzināt par maizes ceptuves rašanos, piedāvājumu, redzēt maizes cepšanas procesu un izprast maiznieka darba ritmu. Visiem bija iespēja pagatavot un īstā maizes krāsnī izcept savu īpašo maizes kukulīti. Visgardākais kukulītis sanāk, ja to dekorē ar daudzām sīkām sēkliņām – tā piebilda bērni. Patiess bija bērnu prieks par gūtajiem iespaidiem un ieskatu sarežģītajā maizītes tapšanas procesā un iespēju uzzināt par mājražošanu un uzņēmējdarbības iespējām laukos.

Informāciju sagatavoja Zanda Kursīte - Kalnciema pagasta vidusskolas pedagogs karjeras konsultants.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”