Projekti
Karjeras attīstības atbalsta pasākums "Svētes maizes" ceptuvē

Šā gada 6.jūnijā 17 skolēni no Šķibes pamatskolas 1.-5. klases viesojās SIA "Svētes maize", projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

Šķibes pamatskolas skolēniem bija iespēja doties ekskursijā uz SIA "Svētes maize" ceptuvi. Nodarbība iesākās ar iepazīšanos un ceptuves vispārīgo apskati, kā arī ar drošības instruktāžu. Skolēniem pašiem bija iespēja no maizes abrā uzrūgušās mīklas izveidot kopīgo maizes klaipu, kuru izcepa krāsnī. Ceptuves darbinieks izstāstīja, kādi profesiju pārstāvji strādā maizes ceptuvē, kur realizē savu produkciju. Izstāstīja darbinieku pienākumus. Demonstrēja graudu pārtapšanas procesu dažādu malumu miltos un skolēni varēja iepazīt labības, kas tiek izmantotas maizes cepšanai. Mācību ekskursijas noslēgumā skolēnu gūtās zināšanas tika pārbaudītas ar krustvārdu mīklas palīdzību un vērtējums par paveikto, izteikti secinājumi.

Skolēniem ekskursija bija interesanta, viņi secina, ka ir uzzinājuši daudz ko jaunu par maizes cepšanas procesu un saistītajām profesijām. Skolēni ir ieguvēji pēc šīm nodarbībām.

Informāciju sagatavoja Dace Jakušonoka, Šķibes pamatskolas pedagogs karjeras konsultants.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

attels