Projekti
Karjeras attīstības pasākumā skolēni vērtē savu un citu skolēnu zinātniskos darbus

Šā gada 24.aprīlī Jelgavas novada pašvaldības zālē notika pasākums “Kādu karjeras ceļu iet?”, kurā piedalījās eksperti, skolotāji un projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iestādes” izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto izglītības iestāžu 6.-9. klašu skolēni – zinātniski pētniecisko projektu darbu autori.

Pasākuma ievaddaļā skolēni klausījās ekspertes un personīgās izaugsmes treneres Ingas Bites un Anetes Ozoliņas stāstus par sava karjeras ceļa izvēli, lai tālāk darbotos izaugsmes treniņā, kur skolēni – pētniecisko darbu autori pāros intervēja (uzdodot jautājumus) un novērtēja viens otra izstrādāto pētniecisko projekta darbu, intervijas laikā kā uzskates materiālu izmantojot savus projektu darbu prezentācijas plakātus, kuri, savukārt pirms pasākuma tika izstādīti plašākai apskatei pasākuma norises vietā. Skolēni aktivitātes laikā mācījās novērtēt sevi un citus, iejutās konsultanta profesijā un intervējamā, klienta lomā.

Iepriekš minēto uzdevuma laikā eksperti palīdzēja un konsultēja skolēnus, tāpat arī novēroja un novērtēja katra prasmi būt par konsultantu – klausītāju. Noslēgumā eksperti sagatavoja katram dalībniekam atgriezenisko saiti par uzdevuma veikumu, līdz ar to arī uzdevuma beigās katrs dalībnieks varēja sniegt atgriezenisko saiti par sevi un uzklausīt ekspertu novēlējumu turpmākajā karjeras izaugsmē.

Jāteic, ka visi zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti ar karjeras izglītību saistītās tēmās.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

Karjeras attīstības pasākumā skolēni vērtē savu un citu skolēnu zinātniskos darbus: