Novada ziņas
Dzīvnieki

Lai uzlabotu istabas dzīvnieku labturību Latvijā, mazinātu klaiņojošo un nelaimīgo dzīvnieku skaitu , biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" sagatavojusi infografikas, kurās apkopota galvenā informācija par suņu un kaķu labturības nodrošināšanu. 

Dzīvnieku labturība ir dzīvnieka fizioloģisko un etoloģisko vajadzību nodrošināšanas pasākumu kopums (pareiza kopšana, barošana, veselības pārbaudes, u.c.).