Deputātu viedokļi

Pateicoties konstruktīvam dialogam, tomēr izdodas vienoties par kompromisu. Jo pozitīvais ieguvums ir kopējs labums mūsu novadam. Viegli tas nenāca, tomēr varu teikt – pirmais solis ir sperts! Mans priekšlikums ir guvis domes atbalstu un turpmāk arī mūsu novadā būs skaidri noteikumi un visiem saprotama sistēma domes autoparka atjaunošanai.

Jau pagājušā gada nogalē, ņemot vērā plānotos tēriņus pašvaldības vadības spēkratiem, piedāvāju noteikt kārtību turpmākai auto iegādei pašvaldības vajadzībām. Par pamatu ņēmu Ministru Kabinetā 2012.gadā pieņemto dokumentu un līdzīgu kārtību piedāvāju ieviest arī mūsu novada domē. Lai arī sākotnēji skeptiski un piesardzīgi, tomēr šī ideja ir guvusi VIENBALSĪGU domes deputātu atbalstu.

Ar 2014.gada 27.janvāra Jelgavas novada domes lēmumu apstiprināta pašvaldības dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība. Mērķis - nodrošināt iepirkuma atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi, kā arī pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu - būs sasniegts. Arī mēs, līdzīgi kā valsts pārvaldes iestādes citur, turpmāk varēsim izvēlēties atbilstošāko un saimnieciski izdevīgāko risinājumu. Šāda norma veicinās izsekojamu novada naudas izlietojumu un auto izvēle būtu racionāla un ekonomiski pamatota. Kopumā tas nodrošinās procesa caurspīdīgumu un novada resursu efektīvu izmantošanu.

Esmu gandarīts, ka arī mūsu novada dome izvērtējusi iespējas, kā labāk sastrādāties dažādām domē ievēlētajām partijām.  Un šajā gadījumā priekšlikums ir guvis nedalītu atbalstu un tas ir ceļš tanī virzienā, kā labāk sastrādāties. Tikai strādājot komandā iespējams panākt pilnvērtīgi funkcionējošu domes politiķu darbu.

Madars Lasmanis, Jelgavas novada domes deputāts