Iedzīvotājiem JNKU
Foto

Divu Jelgavas novada līdzšinējo komunālo pakalpojumu sniedzēju kapitālsabiedrību - SIA “Jelgavas novada KU” un SIA “Ozolnieku KSDU” apvienošanas process veiksmīgi īstenots, proti, 24. maijā noslēgusies reorganizācija un turpmāk novadā darbu turpinās jau apvienots komunālais uzņēmums - SIA “Jelgavas novada KU”. Apvienotā uzņēmuma pamatfunkcijas tāpat kā līdz šim būs regulējamo (siltumapgādes un ūdenssaimniecības) pakalpojumu veikšana, atkritumu apsaimniekošana, avāriju novēršanas darbi, namu pārvaldīšana, kapu apsaimniekošana, kā arī neregulēto pakalpojumu sniegšana - ceļu un teritorijas uzturēšana. 

Saskaņā ar uzņēmuma statūtiem pēc reorganizācijas valdes sastāvu veido trīs amatpersonas, kur katrai ir sava pārvaldības joma – ūdenssaimniecības un siltuma pakalpojumu attīstība; namu apsaimniekošana, kā arī atkritumu apsaimniekošanas un teritorijas kopšanas nodrošinājums novadā. Saskaņā ar reorganizācijas noslēgumu, kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē noritējusi arī valdes sastāva maiņa. Konkursa rezultātā namu apsaimniekošanas jautājumos izvēlēta valdes locekle Irina Malahovska, teritorijas kopšanas un atkritumu apsaimniekošanas jautājumi - valdes loceklim Dinam Stašānam, bet ūdenssaimniecības un siltuma pakalpojumu jautājumus uzticēts vadīt Antrai Alksnei. Jaunā valde darbu uzsākusi 3. jūnijā.

“Irina Malahovska līdz šim novada pašvaldībā vadīja Īpašumu pārvaldi, Antra Alksne ir līdzšinējā Salaspils kapitālsabiedrības SIA "Valgums S” valdes locekle un novada iedzīvotājiem labi zināma kā SIA “Jelgavas novada KU” vadītāja vēl līdz 2020. gadam, aktīvi iesaistoties Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas darbā. Uzņēmuma vadībai ir dāvāts spēcīgs cilvēkresurss, lai saimniecisko darbību un arī pakalpojumu kvalitāti kāpinātu, stiprinātu un novadā efektīvi sakārtotu. Apvienotā novada kontekstā ir ļoti daudz reorganizējamu lietu – vienotu ūdens un siltuma tarifu ieviešana, atkritumu un namu apsaimniekošanas jautājumi, kā arī mūsdienīgāka un operatīvāka klientu apkalpošana. Gaidām uzņēmuma darbības efektivitātes rezultātus,” skaidro izpilddirektora vietnieks Ingus Zālītis.

Abu uzņēmumu apvienošana aizsākās jau tūlīt pēc novadu apvienošanas, jo novada dome 2022. gada 2. maijā pieņēma lēmumu par abu kapitālsabiedrību reorganizācijas uzsākšanu. Tās ietvaros ir veikta gan pamatlīdzekļu novērtēšana, gan parakstīts reorganizācijas līgums, informēti kreditori un darbinieki.

SIA “Jelgavas novada KU” pēc apvienošanas būs ērtāka grāmatvedība un finanšu uzskaite, jo visi pamatlīdzekļi, klientu portfelis un citi būtiski dati būs vienas juridiskas personas ietvaros. Tas ļaus gan labāk pārredzēt administratīvos izdevumus, gan veiksmīgāk veidot finansēs un kvalitātes kontrolē koordinētu pakalpojumu sniegšanu.

Komunālais uzņēmums nodrošina visu pakalpojumu pieejamību, klientu serviss -  konsultāciju sniegšanu, izsaukumu apkalpošanu. Klientu servisa tālrunis paliek nemainīgs 8848, e-pasts: jnku@jnku.lv.