Projekti
Kopā ar Vāciju, Poliju un Zviedriju tiek risināti Sociālās iekļaušanas politikas jautājumi

Jelgavas novada pašvaldība kopā ar Vācijas, Polijas un Zviedrijas partneriem projektā – „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” risina jautājumus par tēmu „Sociālās iekļaušanās politikas”. Projekta dalībnieki, daloties pieredzē par sociālās daudzveidības jautājumiem, veido saistību ar vietējām politikām un personām. Delegācija viesojas šonedēļ no 24. līdz 28.aprīlim.

Šoreiz projektā iesaistītie partneri no Vācijas, Polijas un Zviedrijas uzņemti viesos Jelgavas novadā. Tēmai „Sociālās iekļaušanās politikas” paredzētajās norises dienās aizvadīta konference un pieredzes apmaiņas diskusijas, kurās stāstīts par Latvijas ģimeņu politiku, atbalstu bērniem un inovācijām sociālajā jomā. Par Latvijas sociālo vidi stāstīt aicināti pārstāvji no Labklājības ministrijas, Jelgavas novada pašvaldības, iesaistīti arī Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Lielrīgas reģionālās programmas direktore – Ilze Žagare.

Jelgavas novada pašvaldības pieredzē par sociālās jomas jautājumiem dalījās priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola, stāstot par 4 mērķa grupām – bēgļiem, senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģimenēm ar bērniem. Ilze Vītola uzsver: „Apzinoties to, ka mēs esam daļa no Eiropas Savienības, ir jāprot smelties pieredzi un apzināties, ka, dzīvojot Eiropas Savienībā, no vienas puses, mēs katrs esam citādāks, bet no otras puses, visiem ir līdzīgas problēmas. Kopīgi, apvienojot kultūru dažādības, mēs varam mācīties un pielāgoties viens otram, lai cilvēki justos piederīgi jebkurā vietā un laikā. Prast gudri izmantot un pieņemt iespējas, kuras mums paver ES”.

Projekts „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” norisinās jau no 2015. gada septembra. Iepriekšējās projekta aktivitātēs iesaistītie dalībnieki, mācās izpratni par to, kas mūsdienās ir aktuāls katrai sabiedrībai. Projekta galvenās jomas skar gan jauniešu, senioru, bēgļu un migrantu, bezpajumtnieku, brīvprātīgo jautājumus, kā arī caur starpkultūru dialogu un citu valstu pieredzi un labo praksi jautājumos par cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām

Izejot no galvenajām projekta „Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” jomām, izdalītas nozīmīgākas tēmas, piemēram, migrācija un izpratne par to mūsdienās. „ Migrācijas un bēgļu jautājums mūsdienu pasaulē un Eiropā kļuvis īpaši aktuāls. Klausoties un skatoties ziņas, protams, cilvēkos var rasties bailes un nedrošība. Savukārt projekta ietvaros apmeklējot Vāciju un Zviedriju, mācoties viņu pieredzi cittautiešu integrācijā vairāku desmitu gadu garumā, saprotam, ka tā ir iespējama arī veiksmīga. Tie ir labās prakses piemēri, kas būtu jāņem vērā arī citām valstīm un jāmācās no tiem, pirmkārt, jau valstiskā līmenī,” stāsta Jelgava novada starptautisko projektu vadītāja Anita Škutāne. 

Projekta iesaistīte partneri - Recklinghausen rajona pašvaldība, Wodzislawski reģiona pašvaldība, Sörmland apgabala pašvaldība, Jelgavas novada pašvaldība (Latvija). Projekta mērķa grupas – iedzīvotāji, politiķi, eksperti, vietējās asociācijas un organizācijas, administrācija, labklājības un sociālās jomas pārstāvji.

Jelgavas novada līmenī darbojas nacionālā projekta ieviešanas grupa, kurā iesaistās dažādas mērķgrupas un kura turpina starptautisko semināru diskusijas un labās prakses nodošanu uz vietām.

Projektu “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!” finansē Eiropas Komisijas programma “Eiropa Pilsoņiem”. Projekta Nr. 563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT, ieviešanas laiks: 13.09.2015.-12.09.2017.

Kopā ar Vāciju, Poliju un Zviedriju tiek risināti Sociālās iekļaušanas politikas jautājumi: