Projekti
Kūdras skulptūras dodas ceļojošajā izstādē pa Jelgavas un Ozolnieku novadiem

Maijā Jelgavas novada svētku laikā Kūdras skulptūru festivālā tapušie darbi ir sākuši ceļu pa Jelgavas un Ozolnieku novadiem, lai tos varētu aplūkot pēc iespējas plašāks interesentu loks. 

Skulptūras darināja mākslinieki no Latvijas, Somijas, Francijas un Itālijas. Pirmā izstāde norisinās Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā Skolas ielā 2, Nākotnē, Glūdas pagastā. Līdztekus kūdras skulptūrām būs aplūkojama arī izstāde “100 gadi purvā”. Tuvākajā laikā izstādes eksponātiem pievienosies kūdras pētnieka, mākslinieka Edgara Amerika gatavotie paraugi kūdras izmantošanai interjera dizainā vai mēbeļu gatavošanā – ar epoksīda sveķiem un linsēklu pārklāta, slīpēta kūdra, jēlkūdra, griezta kūdras kluča “serde” un vairāki paraugi ar kūdras apmetumu.

Tiem, kas ierodas Latvijā vai dodas ārpus tās, iesakām iegriezties Magnetic Latvia stendā lidostā “Rīga”. Tajā līdztekus apmēram 70 citiem Latvijā radītiem dizaina un mākslas objektiem izstādīta arī viena no festivāla ietvaros tapušajām skulptūrām – Evijas Rubīnas “Tuvu”. Tādējādi stenda apmeklētājiem – gan vietējiem, gan ārvalstu tūristiem – tiek popularizēts Latvijas dabas resurss kūdra un tā izmantošanas iespējas ne tikai dārzniecībā, bet arī mākslā.

Visas Kūdras festivāla ietvaros radītās skulptūras iekļautas Lauku partnerības “Lielupe” izdotajā 2020.gada kalendārā. Tāpat ir izdots neliela formāta materiāls, kurā aplūkojamas bērnu radītas skulptūriņas Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas un Lietuvas Alytus rajona mākslas skolas radošās nometnes laikā šī gada augustā.

Visas aktivitātes norisinājās ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšprogrammas „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta „Lauku māksla – Rural Art (He-A.R.T)”, Nr. 18-00-A019.333-000005 ietvaros.

attels