Komiteju sēdes

18.10.2023., plkst. 13.00.
Attālināti.

  1. Par Jelgavas novada Labklājības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu
  2. Par Jelgavas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu
  3. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Kalnciems’’ nolikuma apstiprināšanu
  4. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Staļģene’’ nolikuma apstiprināšanu
  5. Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra  “LAIPA” nolikuma apstiprināšanu
  6. Par Jelgavas novada Sociālās aprūpes centra “Zemgale’’ nolikuma apstiprināšanu
  7. Par saistošo noteikumu Nr. __ „Par atbalstu ārstniecības personām un ārstu praksēm Jelgavas novadā” izdošanu