Pašvaldība Novada ziņas
Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēde Nr.1

15.02.2023., plkst.13:00

Attālināti.

  1. Par Jelgavas novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "LAIPA" pakalpojuma "Grupu dzīvoklis" klientu līdzmaksājuma apstiprināšanu
  2. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā "LAIPA"
  3. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Staļģene"
  4. Par pakalpojuma maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Kalnciems"
  5. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā "Eleja"
  6. Par trīspusēja Sadarbības līguma slēgšanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru