Komiteju sēdes
ģērbonis

19.04.2023., plkst. 13.00
Attālināti.

Protokols 

  1. Par atļauju Ilzei Indrikovai savienot valsts amatpersonas amatu