Sociālā joma
Lai atbrīvotos no lapām, aicinājums - kompostēt vai vest uz "Brakšķiem"

Virmojot gaisā sarunām par lapu dedzināšanas aizliegumu Jelgavas novada teritorijā, Jelgavas novada iedzīvotāji, kā ik katru gadu līdz šim, izmantoja ierasto praksi - veda un nodeva savā īpašumā savāktās lapas, zarus un citu kompostējamo materiālu tam paredzētajos laukumos Jelgavas pilsētas pašvaldības teritorijā. Taču atdūrās pret striktiem ierobežojumiem, ka lapu pieņemšana tiek liegta pilsētā nedeklarētiem iedzīvotājiem. 

Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes vides speciāliste Dace Gražule skaidro, ka patiešām šajā rudenī administratīvi neatrisināta sadarbība iedzīvotājus nostādījusi neērtā un nepatīkamā situācijā. Līdz šim SIA “Zemgale EKO” pieņēma lapas no jebkura iedzīvotāja, kas savāktās lapas veda nodot tam paredzētajos laukumos. Taču šogad nodotā kompostējamā materiāla apjoms ir rekordliels, kas pilsētas pašvaldības komunālās saimniecības apsaimniekotājam rada būtisku izdevumu kāpumu (kompostējamā materiāla nogāde atkritumu poligonā, izdevumus par pārvadājumiem, laukuma uzturēšanas izdevumi) rosinājusi prioritāri priekšroku dot Jelgavas pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem, jo jau sākotnēji šie laukumi ir tikuši veidoti tikai Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem. 

Lai atrisinātu lapu savākšanas un nodošanas jautājumu, Jelgavas novada pašvaldība meklēs risinājumus, kas derētu visas plašās teritorijas iedzīvotājiem. Pagaidām rosinām būt atbildīgiem un izmantot divas iespējas – vai nu kompostēt savāktās lapas un zāli savā privātajā teritorijā, izveidojot komposta novietni, kas nākamajā vai aiznākamajā gadā (atkarīgs no kompostējamā materiāla sadalīšanās procesiem) rezultējas  ar lielisku mēslojumu, vai privātā kārtā rast iespēju savākto lapu apjomu nogādāt uz atkritumu poligonu Brakšķi, Līvbērzes pagastā .

Šķirošanas stacijas un poligona “Brakšķi” tarifs bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem (izņemot koksnes apstrādes) ir 23.40 EUR bez PVN par tonnu.

Jelgavas novada pašvaldība apzinās, ka ilgtspējīgs risinājums varētu būt lapu un zaru nodošanas laukumu izveide vairākās vietās novadā, taču vienlaikus jāapzinās, ka vienā gadā tas nav paveicams jo normatīvo aktu prasības šādu laukumu izveidošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai prasa arī būtiskus budžeta līdzekļus. Tostarp nepieciešams risināt arī publiskā sektora iestāžu teritoriju sakopšanu un sakopšanas risinājumus 67 nu jau apvienotā Jelgavas novada kapiem. 

Savukārt saistībā par to, vai kopumā būs izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas nosacījumos novada teritorijā (attiecībā uz pieļaujamu zaru, lapu dedzināšanu un citiem jautājumiem), Jelgavas novada dome lems šodien, izskatot jaunos saistošos noteikumus.