Izglītība
Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes programmā “Latvijas skolas soma”

Programma “Latvijas skolas soma” nodrošina valsts apmaksātu iespēju ikvienam skolēnam vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē vai attālināti iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes kādā  no kultūras jomām- teātris, kino, mūzika, deja, cirks, vizuālā māksla, arhitektūra, dizains, literatūra un grāmatniecība, materiālais un nemateriālais kultūras mantojums. 

Tā ir ļoti gudra valsts kultūras un izglītības politika. Globalizācija piedāvā daudz iespēju attīstībai , tomēr tā ir biedējoši unificējoša. Bizness visā pasaulē attīstās  pēc vairāk vai mazāk tiem pašiem likumiem, jaunās tehnoloģijas un atkarība no tām izplatās neticami ātri,  nešķirojot sabiedrību ne pēc valstiskās, ne nacionālās piederības.

Valoda un kultūra ir tās, kas veido mūsu unikalitāti, nacionālo identitāti. Nevar attīstīties spēcīga un viengabalaina personība, neapzinoties savu identitāti. 

Jelgavas novada izglītības iestādes iesaistījās šajā procesā jau programmas izstrādāšanas posmā 2017.gadā un kopš 2018. gada ir aktīvas programmas piedāvājumu lietotājas. Šī gada 1.pusgadā  no janvāra līdz jūnijam ir notikuši 136 pasākumi, iepazīstot visas kultūras izpausmes jomas: kultūras mantojums – apmeklēti 27 muzeji, mūzika – gan klātienē, gan digitālā formā dzirdētas 3 koncertprogrammas, iepazīti tradicionāli mūzikas instrumenti, izpētīta mūzikas un skaņas veidošanās, redzēta izrāde Nacionālajā Operas un Baleta teātrī,  literatūra  - pieredzēta radošā rakstīšana ar Imantu Ziedoni, izspēlētas interaktīvas literāras spēles , izstaigātas  Annas Brigaderes bērnības takas, izprasti  literārie darbi caur mākslu virtuālajā planetārijā, teātris  -redzētas 6 izrādes, kino  - noskatītas un apspriestas 14 Latvijas filmas, izpētīta kino tapšanas “virtuve” Kino muzejā un kinopilsētiņā “Cinevilla”  , vizuālā māksla – iepazīts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, redzētas mākslas izstādes citās kultūrtelpās, veidotas instalācijas un mākslas darbi trīs dimensiju mākslas darbnīcās, cirks – iepazīta cirka vēsture un “burvju mākslas “aizkulises , apbrīnotas Latvijas arhitektūras pērles – pilis un muižas, un jūgendstila ēkas Rīgā, izpētīta Latvijas dizaina attīstība gan produktu iepakojumā, gan auto būves attīstībā, gan telpu un ekspozīciju iekārtošanā.

Daļu no piedāvātajām programmā esam aicinājuši pie sevi – noskatījušies savā skolā, kultūras namā, daži piedāvājumi ir bijuši interesanti un kvalitatīvi digitālā formātā, tomēr nekas nav salīdzināms ar iespēju iziet ārpus savas ierastās vides un iepazīt kultūras vērtības to  atrašanās vietā. Esam redzējuši tik daudz , pateicoties pašvaldības izpratnei un līdzdalībai, apmaksājot transporta izdevumus, kas ir ļāvusi sasniegt  pēc iespējas vairāk galamērķu.

Arī šī mācību gada pirmajā semestrī izglītības iestādes ir aktīvi uzsākušas programmas apguvi.

Programma “Latvijas skolas soma” ir milzīgs ieguldījums izglītojamo redzesloka paplašināšanai, izziņai un izaugsmei. Tas ir cits veids jēgpilnām mācībām, jo katrs pasākums ir savienots ar kompetencēs balstītu mācību procesu izglītības iestādē.

2022.gada 17.oktobrī  Latvijas Nacionālajā teātrī notika programmas “Latvijas skolas soma” forums – iespēja  dzirdēt dažādu kultūras jomu profesionāļus, iegūt idejas un ierosmi jauniem pasākumiem, apspriest un pārdomāt izaicinājumus. Viens no izaicinājumiem  - kultūras jomu  apguvē dominē tradicionālās, laika pārbaudi izturējušas, neapstrīdamās vērtības. Bet visi rakstnieki taču nav miruši! Un kurš iepazīstinās mūsu jauno paaudzi ar laikmetīgās mākslas izpausmēm? Kas ir dizains mūsdienu izpratnē?

Izpratni un interesi par to vispirms jārosina  pieaugušajos, lai viņi spētu jaunajai paaudzei parādīt dažādus ceļus mūsdienu mainīgajā kultūras pasaulē, tāpēc foruma norise ir pieejama arī ieraksta formā.

 

 

Fotogrāfiju autors: Reinis Oliņš