Novada ziņas
Lauku partnerība “Lielupe” un Cenu un Ozolnieku pagastu apvienības pārvalde aicina Ozolnieku pagasta iedzīvotājus uz sanāksmi!

28. februārī, no plkst.18.00-20.00, Ozolnieku Tautas namā

Sanāksmē kopā ar iedzīvotājiem diskutēsim par šādiem aktuāliem jautājumiem: 

1. Iedzīvotāju padomes, to darbības principi un kompetences. Skaidrosim šī iedzīvotāju līdzdalības veida būtību un lomu sadarbībai ar pašvaldību, būs iespēja pieteikt savu dalību iedzīvotāju padomes veidošanas procesam un izteikt savus priekšlikumus un redzējumu;

2. Kopienu virzītas attīstības prioritātes pagastā. Izvērtējot pagasta stiprās un vājās puses, kā arī iepriekš paveikto, iedzīvotājiem būs iespēja noteikt un izvirzīt prioritāros projektus un pasākumus, kuri varētu tikt iekļauti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā, investīciju plānā, līdzdalības budžeta veidošanā un citos dokumentos.

Piesakies sanāksmei, zvanot Cenu un Ozolnieku pagastu apvienības pārvaldniekam. Tālrunis: 26987812.

Esi aktīvs savā pagastā!

Iedzīvotāju sanāksme notiks projekta “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas novadā” ietvaros, to finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Informāciju sagatavoja: Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"