Sociālā joma
LED apgaismojums – ilgtermiņa ieguldījums novada enerģijas patēriņa un CO2 emisiju samazināšanā

Turpinot sakārtot apgaismojuma jautājumu Jelgavas novadā, pašvaldība izstrādājusi ielu apgaismojuma plānu, kas paredz tuvāko trīs gadu laikā visos novada 13 pagastos novecojušos nātrija gaismekļus nomainīt uz jauniem, mūsdienīgiem LED gaismekļiem. Pirmie nomaiņas darbi aizsāksies jau maijā, kopumā modernizējot apgaismojumu 400 ielu stabiem.

Par tiesībām Jelgavas novadā nodrošināt publisko teritoriju apgaismojumu 2018. gada decembrī iepirkumā uzvarēja  uzņēmums SIA “Mītavas Elektra”, noslēdzot līgumu uz trīs gadiem par kopējo summu 180 000 EUR (bez PVN). Šī gada iecerētos ielu apgaismojuma uzlabošanas darbus novadā veiks esošā līguma ietvaros. Šobrīd ar uzņēmumu ir saskaņots veicamo darbu plāns 2021. gadam, kas paredz no kopējā nātrija spuldžu skaita, kas novadā ir 1490, šopavasar nomainīt 400 spuldzes. LED gaismekļu uzstādīšana turpmāko trīs gadu laikā iecerēta visos pagastos, ņemot vērā jau līdzšinējo, veikto darbu apjomu. Šogad lielāko spuldžu skaitu nepieciešams nomainīt Elejas, Jaunsvirlaukas, Vircavas, Glūdas un Zaļenieku pagastiem (no 40 līdz 50 spuldzes katrā pagastā), savukārt pārējos pagastos LED apgaismojums uzstādīts būs  ap 20; 30 apgaismes stabiem.   

Novecojošo nātrija gaismekļu maiņa uz ekonomiskiem LED gaismekļiem iekļauta Jelgavas novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plānā 2018.-2025.gadam! Jelgavas novada pašvaldības Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa ir veikusi elektroenerģijas ekonomisko analīzi, kas apliecina, ka apgaismojuma nomaiņa palīdzēs pašvaldībai ievērojami samazināt elektroenerģijas patēriņu.

“Vienas lampas nomaiņa izmaksās ap 100 eiro, iekļaujot summā gan vecās nātrija spuldzes demontāžu, gan jaunās LED spuldzes iegādi, kā arī modernās spuldzes uzstādīšanu. Nomainot šogad 400 lampas, izmaksas veidosies 40 000 EUR apmērā. Esam aprēķinājuši, ka ieguldījumu spēsim atgūt nepilnu 2,5 gadu laikā. Vienas nātrija spuldzes jauda ir 100 W, LED apgaismojuma jauda, kas rada līdzvērtīgu gaismas atdevi jaudīgajai nātrija spuldzei, ir 30 W. Šobrīd 400 lampu patēriņš pašvaldībai gadā izmaksā teju 24 000 EUR, veicot lampu modernizēšanu mēs ietaupīsim ap 17 000 EUR gadā, jo LED lampu patēriņš gadā izmaksās vien 7 000 EUR. Plānoto darbu izpilde ļaus ne vien ietaupīt elektroenerģiju, bet samazināt arī CO2 izmešu daudzumu. Efektīvs un ekonomisks apgaismojums ir ilgtermiņa uzdevums, kas prasa plānojumu un finansējuma piesaisti, tāpēc esam izstrādājuši trīs gadu plānu, kas ļaus mums īstenot uzstādīto mērķi”, skaidro Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Dainis Keidāns.

“Pakāpenisku apgaismojuma modernizēšanu, ierīkošanu no jauna un jaunu spuldžu nomaiņu pašvaldība secīgi veic jau kopš novada izveides. Lielāki vai mazāki ieguldījumi bijuši visos pagastos. Piemēram, pērn Glūdas un Valgundes pagastā tika izbūvētas jaunas apgaismojuma līnijas. Tāpat līdzīgi darbi tika veikti arī Līvbērzes un Lielplatones pagastos. Līdzās jaunu apgaismojumu izbūvēm, novadā ik gadu pakāpeniski veiktas arī spuldžu nomaiņas Turpinot attīstīt infrastruktūru pagastu ciemu teritorijās un uzklausot iedzīvotāju lūgumus, kopumā budžetā šogad atvēlētais finansējums ir 87 296 EUR, kuru paredzēts novirzīt apgaismojuma ierīkošanai Dārziņu ielā un Sidrabes parkā Lielplatones pagastā, apgaismojuma atjaunošanai Līvbērzes pagasta Vārpas ciemā, kā arī projekta izstrādei Krasta un Saules ielas ceļu posmiem Līvbērzē”, komentē Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Jelgavas novadā kopumā ir 2112 gaismekļi, t.sk. LED-622 un 1490 nātrija gaismekļi.