Pašvaldība
Lemj par ēkas iegādi Sesavas pagastā

Pagājušajā nedēļā - aprīļa domes sēdē Jelgavas novada domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumprojektu par nekustamā īpašuma iegādi Sesavas pagastā, kas sastāv no neliela zemes gabala un biroja tipa ēkas teju 235 m2 platībā. Īpašums atrodas Sesavas pagasta centrā pretī pagasta Tautas namam, un to iecerēts iegādāties, lai nodrošinātu pagasta esošajam doktorātam jaunu telpu izbūvi. Īpašums pieder vietējam pagasta uzņēmējam, kas piekritis ēku pašvaldībai pārdot par noteikto nekustamā īpašuma tirgus vērtību – 40 000 EUR.

Lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi Sesavas pagastā, Zemgales ielā 13A, Jelgavas novada pašvaldība aizsāka risināt jau 2020.gadā, meklējot iespējas nodrošināt telpas doktorātam jeb ģimenes ārsta praksei. Pašreizējo ģimenes ārsta praksi Sesavā vada ilggadējā ārste Stille Skaidrīte, kura praksi izveidojusi savā īpašumā – Skolas ielā 10-14. S. Stille pagasta vadībai jau vairākkārt norādījusi, ka drīzumā plāno pārtraukt savas darba gaitas un doties pelnītā atpūtā. Ņemot vērā, ka doktorāta telpas ir ģimenes ārstes privātīpašums, viņai, aizejot pensijā, neatrisināts jautājums paliktu tieši telpas doktorāta telpām.

“Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta doktorāts ir Nacionālā Veselības dienesta pakļautībā esoša iestāde, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un administrē veselības aprūpei piešķirto valsts finansējumu. Likums “Par pašvaldībām” nosaka, ka pašvaldībām viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību savās administratīvajās teritorijās. Pildot likumā noteiktās prasības un vēloties novada iedzīvotājiem nodrošināt ārsta prakses pieejamību ērtā vietā ciema centrā, tika rosinātas sarunas ar Zemgales ielā 13 A ēkas īpašnieku par nama atsavināšanu. Īpašuma iegāde vienlaikus ļautu arī citus pašvaldībai būtiskus pakalpojumus nodrošināt vienuviet”, skaidro Sesavas pagasta pārvaldes vadītājs Staņislavs Matuss.

Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst arī vairākas nelielas būves – noliktavas ēka un šķūnis. Pašvaldība iecerējusi izmantot arī šīs nekustamā īpašuma daļas, ierīkojot jaunu katlu māju ar automātisko granulu katlu.

“Jauna siltummezgla izveide ļaus ekonomiskāk nodrošināt apkuri  - šobrīd katlu māja atrodas Skolas ielā 12 un tai ir nepieciešami ievērojami remonti. Esošā siltumtrase izbūvēta 2004. gadā un tās kopējais garums ir 450 metri. No kopējā siltumtrases garuma šobrīd nepieciešams remontēt 180 metrus, bet pie jaunā risinājuma, ka apkures katls atrastos aiz doktorāta ēkas, jāizbūvē būtu vien 20 metri. Jaunā siltumtrase samazinās siltumu zudumus, bet granulu katls ekonomēs patēriņu”, komentē Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Valdis Buividaitis.

Domes apstiprinātais lēmumprojekts paredz īpašumu iegādāties par 40 000 EUR. Nekustamā īpašuma novērtēšanu pēc pašvaldības pasūtījuma objektam veica sertificēta firma SIA “INTERBALTIJA”. Pēc nekustamā īpašuma iegādes pašvaldība iecerējusi objektam veikt būvprojekta izstrādi un secīgi pēc tam izsludināt iepirkumu, lai noskaidrotu būvnieku ēkas renovācijas veikšanai.