Pašvaldība
Līdz 22.12. balso par “Ģimenei draudzīgāko pašvaldību 2022”

Jelgavas novadā ģimenēm ir pieejams dažāda veida atbalsts:

  • bērna piedzimšanas pabalsts;
  • jaundzimušo sveikšanas pasākums;
  • profesionālās pamatizglītības programmās 100% apmaksāti transporta izdevumi;
  • pilnībā apmaksātas pusdienas izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu;
  • pabalsts katram daudzbērnu ģimenes bērnam mācību līdzekļu iegādei;
  • bakalaura stipendija 200 eiro apmērā novada skolu absolventiem, kas studē augstskolās;
  • bezatlīdzības telpu noma izglītības realizētājiem;
  • bezmaksas bērnu nometnes daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī, bērniņiem ar īpašām vajadzībām.