Projekti
Lielplatones muižā norisinājies sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums

 Iedvesmojies. Mācies. Radi. Šie atslēgas vārdi precīzi raksturo Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” projektā īstenotās aktivitātes. Ar šādi izskanējušu aicinājumu, šī gada 4.decembrī, Jelgavas novada Lielplatones muižā notika sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums. 

Projekta vadītāja Videga Strautniece apkopoja īstenoto un dalījās ar projekta rezultātiem, minot, ka divu gadu laikā, Lauku partnerība “Lielupe” sadarbojoties ar Bauskas rajona un Dobeles rajona lauku partnerībām, īstenoja vairākas aktivitātes, lai sekmētu vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, sadarbību un atpazīstamību. 

Projekts iesākās ar apmācībām par dažādām, uzņēmējiem svarīgām tēmām: mārketings; reklāmas veidošana; produktu ražošanas tehnoloģijas un iepakojums; tūrisma piedāvājuma pilnveidošana; viesmīlības nozīme tūrisma pakalpojumu sniegšanā; degustāciju galda klāšana; komunikācijas prasmju pilnveidošana, radošums un inovācija jaunu piedāvājumu veidošanā; gida darba pamatprincipi. 

Apmācības deva jaunas zināšanas un vērtīgus padomus uzņēmēju ikdienas darba pilnveidošanā, ražošanas procesā un plānojot uzņemt tūristu grupas savā saimniecībā. Kopumā tika īstenotas 12 apmācību dienas. 

Divpadsmit pieredzes braucienos, kas īstenojās 9 sadarbības partneru novados, uzņēmēji iepazinās ar 60 saimniecībām un apskates vietām. Tādā veidā daži uzņēmēji pirmo reizi uzņēma grupu, citi savukārt varēja būt piemērs iesācējiem šajā jomā. Savstarpējā pieredzes apmaiņa deva drosmi un iedvesmu darboties. Savstarpēji pārrunātie izaicinājumi, ieguvumi, sasniegumi un grūtības, ar ko saskaras uzņēmējs, saliedēja dalībniekus un iedrošināja darboties pašiem un radīt ko jaunu. 

Apjomīgs darbs uzņēmēju popularizēšanā tika īstenots izstrādājot 3 jaunus tūrisma maršrutus, kuros iesaistīti 30 vietējo produktu ražotāji un pakalpojumu sniedzēji. Tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos” un “Zemgales saimnieki aicina ciemos” aicina gardēžus un vietējās produkcijas cienītājus doties ciemos pie ražotājiem, satikt saimnieku, klausīties pieredzes stāstu un degustēt produktus. Maršruts “Uzzini, kā top!” izstrādāts domājot par skolēniem un bērniem, aicinot iepazīt kā top lietas un dažādi produkti, kā arī pašiem iesaistīties to tapšanas procesā. 

Lai sekmētu vietējo ražotāju atpazīstamību projekta īstenošanas laikā tika noorganizēti trīs jauni tirdziņi, kas drosmīgi pieteica sevi vēl nebijušās vietās: Kroņaucē, Tērvetes novadā pie kafejnīcas “Mēnestiņš”; Codes pagastā, Bauskas novadā Zemnieku saimniecībā “Vaidelotes” un Svētes pagastā, Jelgavas novadā, Zemnieku saimniecībā “Vilki”. 

Kā kulminācija īstenotajiem tirdziņiem bija šī gada augustā īstenotais “Pārtikas amatnieku festivāls”, kas pulcēja kopā 50 vietējos ražotājus un 500 apmeklētājus. Festivāla mērķis bija atraktīvi, radoši un izzinoši vēstīt par vietējo pārtiku un tās ražotājiem. Pēc festivāla norises projekta īstenotājiem radās ideja apkopot projektā iesaistītos vietējās produkcijas ražotājus. Tika sagatavota un izdota karte, kas vizuāli parāda  uzņēmēju atrašanās vietas un dod iespēju sazināties ar uzņēmējiem, pēc kartē norādītajiem kontaktiem. 

Projekta noslēguma pasākumā savu dienas gaismu piedzīvoja viena no darbietilpīgākajām  projekta aktivitātēm, 18 reklāmas stendi, kuros apkopoti 49 uzņēmēji, kas ražo, vai sniedz pakalpojumus un aicina ciemos tūristus. Projekta vadītāja uzsvēra, ka projektā īstenotais, noteikti ir sekmējis to, ka uzņēmēju konkurētspēja pieaug un notiek ciešāka sadarbība uzņēmēju starpā, vienam otru atbalstot. 

Pasākumā Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte uzsvēra to, ka šis projekts veicinājis arī iesaistīto pašvaldību ciešāku sadarbību uzņēmēju atpazīstamības veicināšanā, jo katra pašvaldība popularizēs ne tikai savus, bet arī kaimiņu novadu uzņēmējus.

 Dienas otrajā daļā, projekta īstenotāji iesaistot biedrības “Ideju un inovāciju institūts” vadītāju Elīnu Miķelsoni, rosināja dalībniekus veidot jaunus, kopīgus piedāvājums jaunajai tūrisma sezonai. Lai rosinātu mazos ražotājus domāt plašāk un attīstīties, ar savu pieredzes stāstu par izaugsmi no mājražotāja par ražotāju, tika aicināta dalīties Ilze Priževoite, kas pārstāv SIA “Karameļu darbnīca” saldumu ražotni Jelgavā. 

Izskanot pasākumam un arī noslēdzoties sadarbības projektam uzņēmējdarbības veicināšanai, pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Lauku partnerības “Lielupe” jaunu, tikko kā iesāktu  projektu, kas piesaka sevi sociālās uzņēmējdarbības jomā. Par uzņēmējdarbību, kas veido labāku pasauli dalījās sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Dace Indrika, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu piemēriem. Šī tēma rosināja uzņēmējus iepazīt, izvērtēt un analizēt, vai kāds sevi saskata darbojamies šajā jomā. Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece aicināja uzņēmējus domāt nedaudz plašāk, saskatot ne tikai savas, bet arī apkārtējo vajadzības, tādā veidā iekļaujot sociālu jautājumu risināšanu, kas ir iespējama arī uzņēmējdarbības ietvaros. 

Sīkāk ar projektā īstenotajām aktivitātēm un izdotajiem reklāmas materiāliem iespējams iepazīties Lauku partnerības “Lielupe” mājas lapā

Pasākums notika Leader sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”, Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Starpteritoriālā sadarbība" ietvaros.  

Lielplatones muižā norisinājies sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums