Sociālā joma Projekti
Lielupē pie Staļģenes tilta ielaisti 35 000 līdaku mazuļu

Realizējot Zivju fonda projektu “Līdaku piegāde un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā - 2021”, Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar makšķerēšanas sporta klubu “Lielupes brekši” 30.jūnijā Lielupē Jaunsvirlaukas pagastā, Staļģenē pie tilta veica 35 000 līdaku zivju mazuļu ielaišanu upē. Mazuļu ielaišanu upē uzraudzīja Jelgavas novada pašvaldības policija, Pārtikas veterinārais dienests un Valsts vides dienests.

Līdaku mazuļus bija plānots ielaist divās vietās Lielupē - Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē un Kalnciemā, taču karsto laika apstākļu dēļ tika pieņemts lēmums tos ielaist tikai vienā vietā, Staļģenē.

Kopš 2017.gada Jelgavas novada pašvaldība veic zemūdens medību organizēšanu Lielupes upes posmos, kas atrodas Jelgavas un Ozolnieku novadu administratīvajās teritorijās. 2019.gadā, ieviešot licencēto makšķerēšanu upes posmos no Staļģenes tilta līdz Rundāles un Bauskas novada administratīvo teritoriju robežām, kā viens no mērķiem (saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu nolikumiem “Par licencētām zemūdens medībām Lielupes upes posmos Jelgavas un Ozolnieku novados” un “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadā”) ir organizēt zivju sugu regulāru pavairošanu. Apkopojot zemūdens mednieku un makšķernieku reģistrētos lomus, - konstatēts, ka starp biežāk sastopamajiem lomiem ir līdakas, līņi un asari.

2019.gadā un 2020.gadā Lielupes zivju resursus papildināja ar zandartu zivju mazuļiem, bet 2021.gada mērķis bija pavairot plēsīgo zivju – līdaku skaitu, lai uzlabotu makšķernieku lomu un saglabātu barības ķēdes līdzsvaru, kas veicinās zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, tādējādi palielinot līdaku populācijas blīvumu.

Līdaku mazuļu piegādi un ielaišanu ūdenstilpē nodrošināja SIA “Rūjas zivju audzētava”. Kopējās projekta izmaksas summējas 10 164 EUR apmērā, Zivju fonda finansējums ir 7 500 EUR, Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums – 2664 EUR.


LIELUPĒ PIE STAĻĢENES TILTA IELAISTI 35 000 LĪDAKU MAZUĻU