Iedzīvotājiem JNKU Kalnciema pagasts
Foto

Š.g. 15. aprīlī SIA "Jelgavas novada KU" organizē Lielupes ielas 17 un Lielupes ielas 19 dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Tā norisināsies Kalnciema pagasta pārvaldē - plkst. 17.30 uz to aicināti ierasties Lielupes ielas 17 dzīvokļu īpašnieki, savukārt  plkst. 18.30 - Lielupes ielas 19 dzīvokļu īpašnieki.

Sapulces darba kārtība:

  • mājas kopīpašuma valdījuma tiesību pārņemšana; 
  • mājas kopīpašuma pārvaldnieka izvēle.

Pārvaldnieks var būt:

  • izveidotā mājas biedrība;
  • izvēlētā juridiskā persona - piemēram, SIA "JNKU", ar kuru māja slēdz līgumu;
  • pilnvarotā persona, kura ar kopīpašnieku savstarpēji noslēgtu līgumu veic mājas pārvaldīšanu.

Ierašanās obligāta!

Uz kopsapulci dzīvokļu īpašniekiem jāierodas ar personu apliecinošu dokumentu un dzīvokļa īpašuma Zemesgrāmatu.