Projekti
Lielvircavas muižā veiks vairāku telpu atjaunošanu

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu projektu pieteikumam Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā, kas tuvākajā laikā ļaus aizsākt atjaunošanu vairākām telpām Lielvircavas muižā.

Piedaloties biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā (ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”), Jelgavas novada pašvaldība iesniedza projektu “Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana”.

Projekta ietvaros vairākām muižas telpām plānota grīdas un sienu atjaunošana, kā arī logu aiļu un durvju restaurācija vai nomaiņa. Vēsturiskajām muižas vītņveida kāpnēm plānots atjaunot pakāpienus, veikt margu elementu restaurāciju vai trūkstošo elementu atjaunošanu. Darbu rezultātā kāda daļa kultūras un vēstures objekta varētu atdzimt jaunā veidolā, lai atjaunotajās telpās ierīkotu Jelgavas novada muižu un baznīcu ekspozīciju zāles.

Jelgavas novads ir bagāts ar kultūrvēsturiskajiem resursiem. Lielvircavas kungu māja (vietējas nozīmes kultūras piemineklis nr. 5240) celta klasicisma stilā. To būvēja barons Dionisijs fon Klopmans no 1803. līdz 1808.gadam.  Kopš 1924. gada muižas ēkā darbojas skola. 2013.gadā tika veikta muižas telpu rekonstrukcija KPFI projekta ietvaros, kad atjaunoja muižas zāli, ēkā uzlaboja ventilāciju, elektrības un apkures sistēmu, uzstādīja energoefektīvu apgaismojumu, muižas ēkas zālei ielika jaunas koka durvis, nomainīja grīdu, kā arī labiekārtoja virtuvi, ēdamzāli un aktu zāli. Izstāžu telpās tika atjaunota daļa grīdas parketa, kas datēts ar 1886.g. Atjaunotās telpas ar finansējumu no Lauku attīstības programmas veidotas kā izstāžu zāles un šobrīd aktīvi nodrošina norisi pasākumiem.

No 2014. gada muiža ir tūrisma apskates objekts un gada laikā to apmeklējuši aptuveni 600 cilvēki gan dažādu pasākumu ietvaros, gan ar tūrismu saistītās aktivitātēs. Pērn -  2015. gadā muižā organizēti semināri un pasākumi, ko kopumā apmeklējuši jau 989 cilvēku, no tiem 607 apmeklētāji saistīti ar tūrisma aktivitātēm, pārējie 382 – kā pasākumu apmeklētāji. Tāpat muiža iesaistīta Latvijas Piļu un muižu asociācijas organizētajā Leģendu nakts pasākuma apritē, kas piesaista arvien vairāk interesentu un dalībnieku.

Projekta “Saglabāt, lai nepazaudētu - Lielvircavas muižas telpu vienkāršotā atjaunošana”  īstenošanas laiks ir plānots no šī gada oktobra līdz  2017.gada augusta beigām. Projekta kopējais finansējums ir 26 929,41 EUR, tai skaitā publiskais finansējums (ELFLA līdzfinansējums) - 13 913,60 EUR un pašvaldības līdzfinansējums – 13 015, 81 EUR apmērā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē