Projekti
Lietu internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā – noslēgums un jauns sākums

Lai noslēgtu projekta pirmo periodu un strādātu pie 2.perioda pieteikuma iesniegšanas, februāra vidū Jelgavas novada pašvaldības speciālisti piedalījās URBACT projekta “Lietu internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” (saīsinājumā – IoTXchange)  noslēguma sapulcē Vāsā, Somijā. Projekta mērķis ir veicināt lietu interneta izmantošanu ilgtspējīgai attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Laika periodā no pirmās tikšanās Fundao Portugālē 2019.gada oktobrī katru partneri ir apmeklējis eksperts, kas iepazinās ar tās stiprajām pusēm un labās prakses piemēriem, kā arī veicis padziļinātu pašvaldības analīzi lietu interneta, infrastruktūras nodrošinājuma un citās sfērās, tādējādi atrodot partnerus ar līdzīgām interesēm un nākotnes mērķiem, kuri varētu tuvāk sadarboties projekta turpinājumā. Jelgavas novadā vizītes laikā tika apmeklēta z/s “Mežacīruļi” un Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC). Abi objekti tika augstu novērtēti, tādēļ jau nākamgad plānota visu pārējo projekta partneru vizīte Latvijā.

Tikšanās laikā Somijā iepazināmies ar šī Somijas reģiona labās prakses piemēriem – Wapice uzņēmumu, kas nodarbojas ar profesionāliem digitālajiem pakalpojumiem un tieši individuālam klientam piemērotu tehnoloģisko risinājumu izstrādāšanu. Tajā ir ap 300 darbinieku, 2019.gada apgrozījums – 20 miljoni. Uzņēmums dibināts 1999.gadā, pieder pašiem darbiniekiem. Darbības jomas: lietu internets, mākoņpakalpojumi, analītika, elektroniskais dizains, datorbalstīti un mobilie risinājumi. Kā piemērus izstrādātajiem produktiem var minēt ceļu seguma kvalitātes izpētes un analīzes programmu, kas, balstoties uz algoritmu, spēj analizēt 10 km ceļa seguma 1 stundā, nosakot bojātos, remontējamos un atjaunojamos posmus. Tāpat klientam ir izstrādāta aplikācija villu pārvaldīšanai no attāluma Dubaijā – gan mitrums, gan temperatūra u.c. rādītāji māju apsaimniekošanai. Viņu patentētais produkts ir arī IoT-TICKET®, kas ir kompleksais programmatūras rīks, kuru var integrēt esošā IoT ekosistēmā vai būvēt jaunu, kura var balstīties arī tikai uz šo risinājumu. IoT-TICKET atbalsta mākoņpakalpojumus un piedāvā klientam piemērotus risinājumus, programmēšanu, dažādus rīkus, lai klients pats varētu pielāgot šo pakalpojumu. Tāpat apmeklējām Ābo (Turku) universitātes filiāles laboratoriju, kur aplūkojām, piemēram, to, kā tiek analizēti cilvēku paradumi, skatoties un izvērtējot informāciju internetā. Ar izstrādāto acu zīlīšu kustību uztveršanas programmu iespējams novērtēt, vai cilvēks pamana, piemēram, internetā ievietoto firmas reklāmu – respektīvi, vai uzņēmējam ir vērts ieguldīt līdzekļus šāda veida reklāmā. Kā otrs piemērs tika prezentēta aplikācija, kas ļauj sekot vietējās pašvaldības politikai, pieņemtajiem lēmumiem, uzrunām, balsojumiem u.c. Aplikācijas pasūtītājs – Malax pašvaldība, kas to lieto kopš 2019.gada nogales, tādējādi ļaujot cilvēkiem piedalīties un iesaistīties vietējās pašvaldības darbā. Nākotnē “kabatas formāta demokrātijas” aplikāciju plānots izplatīt arī citām pašvaldībām.

Sanāksmes ietvaros tika sastādīts projekta 2.fāzes laika grafiks starptautiskajām vizītēm pašvaldībās, vietējo darba grupu sanāksmēm, pašvaldību viedās attīstības stratēģiju izstrādes etapi.

Projekts “Lietu internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā” ir viens no sešiem projektiem, kuros piedalās kāda no Latvijas pašvaldībām. Šis projekts būs jau otrais, kurā kā spēcīgs projekta partneris ir aicināta Jelgavas novada pašvaldība, ņemot vērā līdzšinējo projektu īstenošanas pieredzi. Projektā iesaistījušies 8 partneri, tā vadošais partneris – Fundao pašvaldība Portugālē un projekta partneri:  Neversas pilsētas apvienība (Nevers Agglomeration, Francija), Ange pašvaldība (Zviedrija), Ābo (Turku) universitāte (Abo Akademi, Somija), Dodoni pašvaldība (Grieķija), Kežmarok pašvaldība (Slovākija), Razlog pašvaldība (Bulgārija) un Jelgavas novada pašvaldība.

Projekta pirmās fāzes kopējais budžets plānots EUR 132 677,19 EUR apmērā, no kā Jelgavas novada pašvaldības budžets ir EUR 6 800. Atbalsta intensitāte – 85% ERAF līdzfinansējums un 5% valsts budžeta dotācija. Pirmā fāze sākās 2019.gada 2.septembrī un turpinās līdz 2020.gada 2. martam.

Logo