Foto

Uzsākot pārbūves darbus Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkā - Jelgavas ielā 9A, Līvbērzē, no 10. jūlija līdz pat decembrim pārvaldes darbinieki un bibliotēka apmeklētājus pieņems citās telpās.

Pagasta pārvaldes vadītāja, Saimniecības daļas vadītājs, lietvede, grāmatvede un nodokļu administratore apmeklētājus pieņems Līvbērzes pagasta kultūras namā – Jelgavas ielā 17, 2. stāvā. Turpat uz laiku izvietota arī Līvbērzes bibliotēka. Savukārt pašvaldības policists un bāriņtiesas loceklis - kultūras nama 1. stāvā. Bet Jelgavas novada sociālā dienesta darbinieka darba vieta būs Līvbērzes pamatskolas sporta halles 2. stāvā, Skolas ielā 10.

Kā ziņots iepriekš, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta ietvaros Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkai iecerēts veikt dažādus uzlabojumus energoefektivitātes un siltumnoturības veicināšanai - ēkas siltināšanu, veco logu nomaiņu, apgaismojuma, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu izveidi un citus būvdarbus, kas uzlabos ēkas funkcionalitāti. Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta ēkas energoefektivitāte, būs uzlabots gan ēkas vizuālais izskats, gan nodrošināta ērta vide iestādes apmeklētājiem un darbiniekiem. Noslēdzoties iepirkumam, būvdarbus Līvbērzes pagasta pārvaldes ēkā par 362 068 eiro (bez PNV) veiks personu apvienība “PN3 Būve”.