Projekti
Līvbērzes pamatskolas pedagogi uzsāk darbu projektā “Closing the word gap”

Laika pormā no 21. oktobra līdz 25. oktobrim, 5 Līvbērzes pamatskolas pedagogi devās uz Līdsu Lielbritānijā, lai piedalītos projekta uzsākšanas sanāksmē un piedalītos pirmajās, projekta koordinatora organizētajās, projekta īstenošanas aktivitātēs.

Vizītes laikā, Līvbērzes pamatskolas pedagogi  iepazina projekta komandu, proti, pārējos partnerus no Spānija, Itālija, Lielbritānija, kā arī iepazina Lielbritānijas skolu sistēmu, apmeklēja vairākas Līdsas skolas, vērojot stundas un uzzinot vairāk, kā šajās skolās strādā ar skolēniem, kuriem ir mazs vārdu krājums. Kopumā apmeklētas tika trīs Līdsas skolas, kurās tiek īstenots nacionāla mēroga projekts NOCTUA. Šis projekts ir paredzēts darbam ar skolēniem valodu stundās, kam sociālu apsvērumu dēļ ir mazāks vārdu krājums, nekā to vienaudžiem.

Pirmās vizītes beigās projekta partneri vienojās par turpmākajiem darbiem un uzdevumiem, kas paveicami līdz nākamajai tikšanās reizei 2020. gada aprīlī Itālijā, proti, kopīgi izstrādāts uz attēliem balstīts tests, lai noteiktu vārdu krājumu vecuma posmiem no 4 līdz 7 gadi. Balstoties uz šī testa rezultātiem, tika izvēlēti 5 skolēni katrā vecuma grupā (kopā 20 skolēni), ar kuriem skolotāji papildus strādās izmantojot gan metodes, kuras iegūtas vizītes laikā Lielbritānijā, gan pašu esošās metodes. Process tiks izvērtēts pirms nākamās vizītes katrā valstī, lai noteiktu kāds ir progress, un lai vizītes laikā varētu dalīties savos secinājumos, ieteikumos un izstrādāt nākamos rīcības plānus.

Galvenais secinājums pēc pirmās vizītes: lai arī Latvijas un Lielbritānijas izglītības sistēmas būtiski atšķiras un pedagoģiskā darba veikšanai atšķiras pieejamās iespējas un finansējums, piemēram, katram skolotājam ir 2 asistenti un papildus vēl atbalsta personāls skolā, tomēr problēmas mēdz būt līdzīgas. Tika iegūtas daudz jaunas idejas, materiāli un zināšanas, ko pielāgojot mūsu vajadzībām, skolā varēs izmantot pedagogi darbā ar skolēniem.

Mobilitātes īstenotas Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2019-1-UK01-KA229-061373_3 “Closing the word gap” (“Skolēnu runātprasmes uzlabošana”) ietvaros.

Logo