Sociālā joma
Mainīta uzturēšanās maksa SAC “Zemgale”

Jelgavas novada dome 5.janvāra domes sēdē apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz līdz ar 2022.gada janvāri palielināt uzturēšanas maksu diennaktī Sociālās aprūpes centra “Zemgale'' klientiem. Maksas sadārdzinājums noteikts atkarībā no klientam nepieciešamās aprūpes un izvērtējot faktiskās aprūpes izmaksas.

Uzturēšanās maksu Sociālās aprūpes centrā “Zemgale” nepieciešams palielināt, ņemot vērā gan šogad valstī paredzēto algas pieaugumu sociālās aprūpes un medicīnas darbiniekiem, gan valstī pieaugošās energoresursu cenas, kā arī ēdināšanas maksas pieaugumu centra iemītniekiem, pielāgojoties pārtikas cenu inflācijai valstī.

SAC “Zemgale” klientiem no 2022.gada 10. janvāra noteiktas sekojošas maksas izmaiņas:

  • maksa par aprūpi ''Zemgale'' iemītniekiem diennaktī turpmāk maksās 27 EUR, kas ir par 4 EUR vairāk nekā iepriekš;
  • uzturēšanās maksa vienvietīgā istabā 29 EUR diennaktī līdzšinējo 25 EUR vietā;
  • maksa par sociālo gultu 27 EUR līdzšinējo 24 EUR vietā.

Visiem iemītniekiem,-  neatkarīgi no ilglaicīgās vai īslaicīgās aprūpes, ikdienas  izmaksās ietilpst ēdināšana, uzraudzība, transporta pakalpojumi, sadzīves lietas (apģērbs, apavi, gultas piederumi u.c.), personīgās higiēnas priekšmeti, tehniskie palīglīdzekļi. Izmaksas veido arī sociālā rehabilitācija - sociālā darba speciālistu pakalpojumi, citu speciālistu konsultācijas un pakalpojumi, spēju un prasmju attīstošās un uzturošās nodarbības un pasākumi, konsultācijas saskaņā ar personas individuālās sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros noteikto u.c. Savukārt atbilstoši aprūpes līmenim ir nodrošināti arī dažādi veselības aprūpes pakalpojumi.

Jelgavas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs „Zemgale", kas atrodas Ozolniekos savu darbību uzsāka 1975.gada 1. aprīlī kā nams veciem cilvēkiem, bet 1998.gadā tas kļuva par sociālo aprūpes centru „Zemgale", sniedzot būtiskus dzīves kvalitāti uzlabojušus pakalpojumus gan kopumā senioriem, gan arī personām ar invaliditāti. Pašlaik sociālās aprūpes centrā pakalpojumi tiek nodrošināti 256 klientiem.