Sociālā joma Projekti
“Meža dienas 2021” Jelgavas novada Staļģenes muižas parkā

Jelgavas novada pašvaldība, piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības koordinētajā projektā “Meža dienas 2021” un saņemot Meža attīstības fonda Zemkopības ministrijas budžeta programmas "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammas "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē"  finansējumu, turpināja jau iepriekšējos gados iesāktos Staļģenes muižas parka atjaunošanas darbus.

Latvijas sabiedrība Meža dienās 2021 tika aicināta pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem.

Staļģenes muižas parks ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa Staļģenes muižas apbūve ar parku ( valsts aizsardzības Nr. 5221) sastāvdaļa. Atrodas valsts centrālajā daļā - Jelgavas novada, Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē, Lielupes kreisajā krastā pie autoceļa P94.

Muiža veidojusies 16. gadsimtā kā Kurzemes un Zemgales  hercoga domēne. Pašreizējais muižas komplekss veidojies 18. gadsimta  beigās, muižas pils celta 1797. gadā klasicisma stilā pēc arhitekta Severina Jansena projekta, pie tās ierīkots parks. Parka teritorija līdz mūsdienām ir zaudējusi vēsturisko parka stilistiku. Teritorijā ir saglabājies dīķis un galvenās skatu līnijas no muižas ēkas, galvenokārt saglabājušies tikai lieli koki, tajā skaitā astoņi dižkoki. Respektējot vietas kultūrvēsturisko mantojumu vēlējāmies turpināt iepriekšējos gados uzsāktos darbus- radīt atbilstošu parka ainavu zaļās struktūras atjaunošanai un skatu veidošanai.

Projekta realizācijas laikā, 2021. gada 30. septembrī, tika noorganizēts informatīvi izglītojoša rakstura pasākums, kura ietvaros Latvijas lauku konsultācijas centra meža apsaimniekošanas nodaļas speciālists Edgars Iecelnieks stāstīja par ilgtspējīgu un gudru saimniekošanu Latvijas mežos un kāda ir to atjaunošanas nozīme, Staļģenes vidusskolas skolēnus iesaistīja interaktīvā koku atpazīšanas spēlē. Jelgavas novada pašvaldības muižu parku dārzniece Evita Matule stāstīja par kokaugu stādīšanas īpatnībām, to kopšanu, kā arī kāda ir dendroloģisko stādījumu nozīme muižas parku ainavas veidošanā.

Pēc informatīvi izglītojoša pasākuma, sekojot SIA “Veido vidi” ainavu arhitektes izstrādātajam plānam un ieteikumiem, piedaloties Staļģenes vidusskolas skolēniem,  pašvaldības darbiniekiem, Staļģenes muižas parkā norisinājās koku un krūmu stādīšanas talka.

Projekta ietvaros iestādīti 45 koki un krūmi:

  • 9 Kalnu priedes (Pinus mugo)
  • 4 Parastās lazdas (Corylus avellana L.)
  • 4 Serbijas egles (Picea omorika)
  • 2 Sudraba liepa (Tilia tomentosa)
  • 8 Parastais filadelfs (Philadelphus coronarius)
  • 3 Melnais plūškoks (Sambucus nigra)
  • 3 Kokveida lazda (Corylus colurna)
  • 9 Irbenes parastā (Viburnum opulus)
  • 3 Kalnu kļavas (Acer pseudoplatanus)

"MEŽA DIENAS 2021" JELGAVAS NOVADA STAĻĢENES MUIŽAS PARKĀ