Projekti
Meža dienas 2022 Lielplatones muižā

Aicinām uz informatīvi izglītojošu pasākumu Lielplatones muižā projekta Meža dienas 2022 ietvaros.

Jelgavas novada pašvaldība arī šogad piedalās Latvijas Pašvaldību savienības koordinētajā projektā Meža dienas 2022, ko finansē Meža attīstības fonds Zemkopības ministrijas budžeta programmas "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammas "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē"  ietvaros.

Latvijas sabiedrība Meža dienās 2022 tiek aicināta pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem.

Informatīvi izglītojošā pasākumā ar savu pieredzi dalīsies Latvijas muižu dārzu un parku vēstures pētniece, ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis.

Pasākuma tēma: Ilgtspējīga un gudra saimniekošana muižu parkos.

Pasākuma norises laiks un vieta: 2022. gada 22.septembrī no plkst. 13.00 līdz 14.15 Lielplatones muižas zālē, Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, LV-3022.

Informatīvi izglītojošā pasākumā aicinām piedalīties un izmantot iespēju savus interesējošos jautājumu izzināt un uzdot muižu īpašniekus, apsaimniekotājus, pagasta pārvalžu vadītājus un saimniekus, Jelgavas novada komunāla dienesta speciālistus un citus interesentus.

Pasākumā ieeja bez maksas.

Moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!