Projekti
Mobilitātes projekta sagatavošanās vizīte Francijā

Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības profesionālās izglītības sektora mobilitātes projekta „Praktisko zināšanu pilnveidošana” (Nr. 2016-1-LV01-KA102-022504) sagatavošanās vizītes laikā novada speciālisti tikās ar Francijas izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai iepazītos ar skolu infrastruktūru, risinātu praktiskos jautājumus un vienotos par mobilitātes kritērijiem.

Vizītē devās trīs novada speciālistes, ar mērķi iepazīties ar jauniem projekta partneriem, izzinot un noskaidrojot visu nepieciešamo, lai jau novembrī Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas skolēnu dotos stažēties uz Franciju. Vizītes laikā ar skolām Exploitation de Livrade, Les Serres de Fazanis un Exploitation de Nerac tika pārrunāta prakses organizēšana 3 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas programmas “Augkopība” audzēkņiem 2016. gada novembrī  un 2 profesionālo priekšmetu pedagoga apmācība, kā arī 3 audzēkņu prakse 2017. gada martā un 1 pavadošā pedagoga uzņemšana. Vizītes dalībnieki iepazinās ar studentu sadzīves apstākļiem, kā arī tika veiktas pārrunas ar skolu direktoru, kur mūsu audzēkņi stažēsies. Prakses ilgums audzēkņiem būs 21 diena, skolotājiem 12 dienas.

Tika pārrunāti jautājumi par papildus piedāvājumiem (transporta pieejamība, brīvdienu pavadīšanas iespējas utt.) audzēkņiem un pedagogiem. Izrunāta arī prakses programma. Vizītes laikā tika iepazītas skolas, to virzieni un saimniecības, kurās būs iespēja praktizēties.

Mobilitātes projekta „Praktisko zināšanu pilnveidošana” sagatavošanās vizīte Francijā: