Projekti
Nākotnē pie NAI uzstādīts informatīvs stends

LIFE programmas projekta „LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros (projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014) Nākotnē pie esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām uzstādīts informatīvs stends.

Informatīvais stends uzstādīts, jo šajā teritorijā tiks izveidota zaļā klase ar NAI prototipu.